Wie is wie in de nieuwe Vlaamse regering? Van vertrouwde gezichten tot nieuwe lichting

Het regeerakkoord is rond en de ministerportefeuilles zijn verdeeld, maar wie zijn de nieuwe Vlaamse ministers? Welke ervaring hebben ze en waar komen ze precies vandaan?

Dit is de nieuwe Vlaamse regering-Jambon. Lees onder de grafiek een portret per minister.

Jan Jambon (N-VA): Minister-president, Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur en ICT

Videospeler inladen...

Jan Jambon (59) is de nieuwe Vlaamse minister-president. Daarnaast krijgt hij ook de bevoegdheden Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking, ICT en Cultuur. Wie bij dat laatste zou twijfelen aan Jambon zijn culturele kennis: "Ik ben een opera-liefhebber", zegt hij daarover. "Ik heb een abonnement. De laatste opera die ik heb gezien is "Don Carlos" (red. van Verdi)." Jambon is een N-VA-lid van het eerste uur, maar verdiende eerder al zijn sporen bij de Vlaamse Volksbeweging.

Hij is in 1960 geboren in Genk en studeert Informatica aan de VUB in Brussel. Als student wordt hij lid van de Volksunie, maar die liefde is van korte duur. Eind jaren 80 keert hij de partij de rug toe als ze toetreedt tot de laatste regering-Martens en mee de staatshervorming goedkeurt die Brussel omvormt tot afzonderlijk gewest. Hij gaat aan de slag in de privésector.

Jambon blijft wel actief in de Vlaamse Volksbeweging, een drukkingsgroep die pleit voor Vlaamse onafhankelijkheid. Jambon wordt later nog wel eens in verband gebracht met radicalere standpunten. In 2013 duiken foto's op van Jambon terwijl hij een toespraak houdt op een bijeenkomst van het Sint-Maartensfonds, de vereniging van Vlaamse oud-oostfronters. Het bijwonen van diezelfde viering kost toenmalig Vlaams VU-minister Johan Sauwens zijn ministerschap.

Jambon schaft pas na het uiteenvallen van de Volksunie opnieuw een partijkaart aan (van N-VA). In 2007 komt hij in de Kamer en later wordt hij ook fractieleider. Lokaal is hij in die tijd schepen van Financiën in Brasschaat en daarna wordt hij er burgemeester.

Jan Jambon, Els De Rammelaere en Bart De Wever in de Kamer:

BELGA/VERGULT

Intussen groeit hij uit tot een van de zwaargewichten van de N-VA. In de regering-Michel krijgt hij de belangrijke portefeuille van Binnenlandse Zaken en Veiligheid. Na de aanslagen van 22 maart biedt hij samen met CD&V'er en minister van Justitie Koen Geens zijn ontslag aan, omdat is gebleken dat de handel en wandel van een van de terroristen niet goed is opgevolgd. Maar hun ontslag wordt geweigerd. Als minister rolt hij onder meer het BE-Alert-waarschuwingssysteem uit en profileert hij zich als goede bestuurder.

Van links naar rechts: Charles Michel, Jan Jambon en Koen Geens:

Toch doet Jambon de rit in de federale regering niet volledig uit. Eind 2018 stapt zijn partij uit de federale regering wegens een conflict over het VN-Migratiepact. Jambon trekt opnieuw als gewoon Kamerlid naar de verkiezingen van 2019. Maar vooral: als kandidaat-premier van een nieuwe federale regering. Door de verkiezingsuitslag draait het anders uit en wordt hij de nieuwe Vlaamse minister-president.

Zuhal Demir (N-VA): Omgeving, Energie, Toerisme en Justitie

Videospeler inladen...

Na een korte passage in de federale regering-Michel als staatssecretaris wordt Zuhal Demir (39) minister van Omgeving, Energie, Toerisme en Justitie in de nieuwe Vlaamse regering. Dat laatste is een primeur, nooit eerder was er een Vlaamse Justitie-minister. "We hebben sinds de zesde staatshervorming heel wat nieuwe bevoegdheden gekregen bijvoorbeeld over jeugddelinquentie", zegt ze daarover. 

Demir groeit op in een Turks-Koerdisch gezin in Genk. Ze studeert rechten en arbeidsrecht achtereenvolgens in Leuven en Brussel. Ze werkt in een advocatenkantoor in Antwerpen voor ze door Jambon de N-VA wordt binnengeloodst. Sinds 2010 zetelt ze voor de partij in de Kamer. Ze trekt de lokale lijst in Genk in 2012, maar grijpt naast de burgemeesterssjerp.

Zuhal Demir bij haar eedaflegging als Kamerlid in 2010:

BELGA/LEFOUR

In 2015 gaat ze over de tongen nadat ze zich door het weekblad P-Magazine in uitdagende kledij liet fotograferen in de Kamer. Eind 2016 wordt Demir bedreigd omdat een interview van haar uit de context wordt gehaald door een Turkse nieuwszender en ze wordt voorgesteld als aanhangster van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK.

In 2017 wordt ze staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid. Ze volgt daarmee haar partijgenoot Elke Sleurs op in de regering-Michel. Bij haar eedaflegging draagt ze als eerbetoon aan haar vader diens mijnwerkerssjaaltje.

Elke Sleurs en Zuhal Demir:

Als staatssecretaris wordt Demir snel geconfronteerd met problemen op de dienst voor personen met een handicap. Een ander dossier waarin ze puin moet ruimen, is de vertroebelde relatie met poolreiziger Alain Hubert. Eind 2018 stapt haar partij uit die federale regering naar aanleiding van het VN-Migratiepact.

Matthias Diependaele: Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Videospeler inladen...

Matthias Diependaele (40) wordt de minister van Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed in de nieuwe Vlaamse regering. Sinds 2013 is hij fractieleider van de N-VA in het Vlaams Parlement. Hij is schepen in Zottegem en zou normaal burgemeester worden in 2021. "Volgend jaar is er nog een tekort, maar daarna gaan we terug voor een begrotingsevenwicht", zegt hij over zijn nieuwe job.

Diependaele is geboren in Sint-Niklaas, maar groeide op in Zottegem. Hij studeert rechten in Leuven en gaat vrij snel aan de slag als medewerker van toenmalig Europees Parlementslid Frieda Brepoels. In 2009 wordt hij verkozen in het Vlaams Parlement. In 2013 volgt hij Kris Van Dijck op als fractieleider.

Kris Van Dijck en Matthias Diependaele:

De Oost-Vlaming staat bekend als een loyale partijsoldaat en een harde werker. In het parlement stuurt hij na de verkiezingen in 2014 een fractie van 43 parlementsleden aan. Tegelijk moet hij als fractieleider alle grote dossiers, gaande van de Oosterweelverbinding tot de zesde staatshervorming en de begroting in de vingers hebben.

Toenmalige minister-president Geert Bourgeois en fractieleider Matthias Diependaele:

Als fractieleider trekt hij meerdere keren van leer tegen coalitiepartner CD&V. Onder meer tegen toenmalig minister van Omgeving Joke Schauvliege toen de Mobiscore voor het eerst op tafel kwam. Naar het einde van de legislatuur toe, in 2018, toont hij zich teleurgesteld dat de regering te weinig ideeën van N-VA heeft kunnen uitvoeren.

Ben Weyts (N-VA): Onderwijs, Dierenwelzijn, Sport en Vlaamse Rand

Videospeler inladen...

Ben Weyts (48) wordt viceminister-president en minister van Onderwijs, DierenwelzijnSport en Vlaamse Rand in de nieuwe Vlaamse regering. "Het M-decreet wordt afgeschaft", onderlijnt Weyts over Onderwijs. "We gaan maximaal inzetten op het beter begeleiden van kinderen met een beperking in de best mogelijke omgeving. Soms is dat niet in een gewone klas, maar in een gespecialiseerde klas." De Vlaams-Brabander groeide uit van woordvoerder, over communautaire kuitenbijter tot vaste waarde in de partijtop.

Weyts studeert politieke wetenschappen in Gent en gaat aan de slag bij de Volksunie. Als partijwoordvoerder maakt hij het uiteenvallen van de partij mee van op de eerste rij. Hij staat mee aan de wieg van de nieuwe partij N-VA en wordt daar partijwoordvoerder tijdens de eerste moeilijke jaren.

Als Geert Bourgeois minister wordt in de Vlaamse regering van Leterme, wordt Weyts zijn woordvoerder en later ook kabinetschef. In 2009 belandt hij zelf in de Kamer als opvolger van Herman Van Rompuy (CD&V) als die Europees president wordt. Hoewel het kartel met de CD&V intussen gesprongen is, worden de lijstafspraken nog steeds opgevolgd.

Ben Weyts in 2009:

BELGA/VAN ASSCHE

Weyts profileert zich als inwoner van de Vlaamse rand rond Brussel op communautaire dossiers. Hij kent de Vlaams-nationale gevoeligheden en dossiers als Brussel-Halle-Vilvoorde als zijn broekzak. In 2014 belandt hij in het Vlaams Parlement en wordt hij minister in de regering-Bourgeois. Hij krijgt de bevoegdheden Mobiliteit, Openbare Werken, Toerisme en Vlaamse Rand. Hij wordt ook de eerste Vlaamse minister van Dierenwelzijn.

Zo voert hij het verbod op onverdoofd slachten in en een verbod op pelsdierkwekerijen. Als minister van Mobiliteit en Openbare Werken werkt hij mee aan het historisch compromis over de Oosterweelverbinding, maar moet hij een pijnlijke bocht nemen over de kilometerheffing.

Ben Weyts en "Korneel van Oosterweel":

Jonas Roosens

Weyts staat bekend als een meester-communicator. Hij kent zijn weg naar de media en weet daarbij zijn momenten te kiezen. Zo pakt hij vaak op zondag uit met nieuwtjes, een gimmick die is uitgegroeid tot "Zondag Bendag".

Wouter Beke (CD&V): Welzijn en Armoedebestrijding

Videospeler inladen...

Wouter Beke (45) wordt de nieuwe Vlaamse minister van Welzijn en Armoedebestrijding. Vooral de wachtlijsten wegwerken wordt een uitdaging. "Die helemaal wegwerken zal niet voor morgen zijn", zegt hij daarover. De Limburger ruilt zijn partijvoorzitterschap in voor een Vlaams ministerambt. Hij is tien jaar lang de voorzitter van de Vlaamse christendemocraten geweest.

Beke wordt geboren in Lommel, maar groeit op in Leopoldsburg. Hij studeert politieke wetenschappen in Leuven. Na zijn studies wordt hij actief bij de toenmalige CVP in de periode dat de partij voor het eerst in decennia in de oppositie is beland. Hij wordt als politicoloog een van de architecten van de vernieuwingsoperatie waarbij de CVP vervelt tot CD&V.

In 2003 wordt hij ondervoorzitter en groeit hij uit tot huisideoloog van de CD&V. In 2008 wordt hij een aantal weken interimvoorzitter. Hetzelfde gebeurt twee jaar later als Marianne Thyssen bij de tegenvallende resultaten van de vervroegde verkiezingen van 2010 een stap opzij zet als partijvoorzitter. Beke maakt indruk bij de federale regeringsonderhandelingen en wordt uiteindelijk met 99 procent van de stemmen verkozen als vaste voorzitter. Wat hij tot nu is gebleven.

Toenmalig premier Yves Leterme en interim-voorzitter Wouter Beke in 2008:

BELGA/WAEM

Beke onderhandelt mee tijdens de langste regeringsonderhandelingen ooit. Hij sluit mee een akkoord over de zesde staatshervorming en de latere regering-Di Rupo. Tegelijk gaat hij op zoek naar een nieuw elan voor zijn partij, die in 2010 voor het eerst onder de 20 procent was gezakt. Beke slaagt er echter niet in opnieuw boven die grens te geraken.

Wouter Beke tijdens de langste regeringsonderhandelingen:

In 2014 treedt de CD&V toe tot de regering-Michel. Beke verraste vriend en vijand door het premierschap voor zijn partij te laten varen voor een mandaat als Eurocommissaris (red. voor Marianne Thyssen). De CD&V probeert zich tijdens de regering-Michel te profileren als "het sociale gezicht van de centrumrechtse regering", maar slaagt daar moeilijk in. Die moeizame positionering levert vaak spanningen op, zowel met de coalitiepartners als met de eigen christelijke zuil.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 houden de christendemocraten nog relatief stand, al verliezen ze heel wat burgemeesters. Bij de verkiezingen van mei 2019 zakt de CD&V weg naar 15 procent, een historisch dieptepunt. Beke voelt zich verantwoordelijk voor het tegenvallende resultaat en laat weten dat hij zichzelf niet meer wil opvolgen als partijvoorzitter.

Hilde Crevits (CD&V): Werk, Economie, Innovatie en Landbouw

Videospeler inladen...

Hilde Crevits (52) wordt opnieuw Vlaams minister. De leading lady van de Vlaamse christendemocraten laat dus het partijvoorzitterschap links liggen. Ze ruilt haar vorige bevoegdheid Onderwijs in voor Werk, Economie, Innovatie en Landbouw. Ze wordt ook viceminister-president. "Ik was graag Onderwijs-minister gebleven, maar je moet evenwichten zoeken", geeft ze toe.

Crevits is geboren en getogen in Torhout. Na haar studies rechten in Gent gaat ze aan de slag als advocate. Ze zet haar eerste stapjes in de politiek als kabinetsmedewerker van de toenmalige Brugse burgemeester Patrick Moenaert. Haar eerste mandaat neemt ze op in 2000 in de West-Vlaamse provincieraad.

In 2004 wordt ze verkozen in het Vlaams Parlement, waar ze al snel naam maakt als dossiervreter. In 2007 verlaat minister-president Yves Leterme het Vlaamse niveau om een federale regering te vormen. Kris Peeters vervangt hem en haalt Crevits aan boord als minister voor Mobiliteit, Openbare Werken, Energie en Leefmilieu. Ze bouwt een stevige reputatie op als vakminister en werkt de achterstand van onderhoud van de snel- en gewestwegen weg. De Torhoutse groeit uit tot een van de sterkhouders van de CD&V in West-Vlaanderen.

Hilde Crevits legt de eed af in 2009 als Vlaams minister:

BELGA/CLAUS

Bij de verkiezingen van 2014 wordt ze de stemmenkampioen van West-Vlaanderen met ruim 112.000 voorkeursstemmen. Ze wordt viceminister-president en krijgt de belangrijke portefeuille van Onderwijs. Ze werkt aan de modernisering van het secundaire onderwijs, nieuwe eindtermen en bijsturing van het M-decreet. Ze wordt zeker de laatste jaren door coalitiepartner N-VA zwaar onder druk gezet. Opmerkelijk dan ook dat de Onderwijsportefeuille nu naar de N-VA gaat.

Hilde Crevits bezoekt als minister van Onderwijs een school:

James Arthur Photography

Bij de verkiezingen van mei van dit jaar is ze kandidaat-minister-president. Met 130.912 voorkeursstemmen is ze opnieuw West-Vlaams stemmen­kampioen, maar haar partij krijgt rake klappen, waardoor de N-VA weer het minister-presidentschap kan claimen.

Benjamin Dalle (CD&V): Brussel, Jeugd en Media

Videospeler inladen...

Brusselaar Benjamin Dalle (37) wordt minister van Brussel, Jeugd en Media. Hij draait al jaren mee achter de schermen bij de christendemocraten. Zijn ministerschap is voor hem zelf alvast een verrassing. "Ik ben blij voor het vertrouwen, maar ik had het niet verwacht."

Dalle is in Brugge geboren en studeert rechten aan de Gentse universiteit. Daarna verhuist hij naar Brussel. Hij is adviseur van vicepremiers Yves Leterme, Jo Vandeurzen en Steven Vanackere. Als kabinetschef van staatssecretaris Servais Verherstraeten is hij een van de architecten van de zesde staatshervorming. Tussen 2014 en 2016 is hij adjunct-kabinetschef van Justitieminister Koen Geens. Sindsdien is hij hoofd van de CD&V-studiedienst.

Servais Verherstraeten en Benjamin Dalle in 2014:

Sinds de zesde staatshervorming, die hij mee heeft uitgetekend, is het moeilijk om als Vlaamse Brusselaar verkozen te geraken in het federale parlement. Dat heeft hij zelf ervaren als lijsttrekker voor de CD&V in 2014. In januari is hij voorgedragen door zijn partij als gecoöpteerd senator ter vervanging van Steven Vanackere. Bij de verkiezingen in mei is hij niet verkozen geraakt als lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in Brussel.

Benjamin Dalle en Steven Vanackere in 2014:

Bart Somers (Open VLD): Binnenlands Bestuur en Samenleven

Videospeler inladen...

Bart Somers (55) is de nieuwe Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur en Samenleven. De Mechelse burgervader keert zo na 15 jaar terug naar de Vlaamse regering. Hij krijgt dus de kans om de Mechelse samenlevingsrecepten te proberen op Vlaams niveau. "Ik heb de vaste wil om dat te doen op een constructieve manier die mensen kansen geeft en ook op hun verantwoordelijkheid wijst", zegt hij daarover. Hij wordt ook viceminister-president.

Somers is geboren en opgegroeid in stad van de maneblussers. Hij studeert rechten in Leuven en begint zijn politieke loopbaan bij de Volksunie. Begin jaren 90 stapt hij samen met Jaak Gabriëls over naar de VLD, de Vlaamse Liberale Democraten. Somers zetelt vanaf 1994 in de gemeenteraad in Mechelen. Eind jaren 90 is hij zelfs enkele jaren de woordvoerder van toenmalig VLD-voorzitter Guy Verhofstadt.

Als Verhofstadt premier wordt, wordt Somers verkozen als Kamerlid. In 2001 wordt hij burgemeester van Mechelen. Twee jaar later lonkt het Vlaamse niveau als partijgenoot Patrick Dewael minister van Binnenlandse Zaken wordt op de federale niveau. Somers volgt hem op als Vlaams minister-president.

Bart Somers in 2003:

Somers blijft uiteindelijk een jaar aan het hoofd van de Vlaamse regering en laat zich onder meer opmerken door zijn ambitieuze -maar uiteindelijk gefaalde- poging om de Olympische Spelen naar Vlaanderen te krijgen. Na zijn minister-presidentschap wordt hij Vlaams Parlementslid en enkele jaren voorzitter van de VLD. De voorzittersverkiezing wint hij nipt met iets meer dan 50 procent van de stemmen tegen zijn uitdagers Patrick Dewael en Jean-Marie Dedecker.

Na 2007 wordt Somers een tijdlang Kamerlid en verkast hij dus terug naar het federale niveau. Twee jaar later stapt hij op als partijvoorzitter na de verkiezingsnederlaag bij de Vlaamse verkiezingen. Pas in 2014 ruilt hij de Kamer terug in voor het Vlaams Parlement. Sindsdien is hij fractieleider van de liberalen in het Vlaams halfrond.

Bart Somers bij de voorstelling van zijn boek "Samen leven":

Intussen gooit Somers hoge ogen met zijn beleid in Mechelen en wordt hij verkozen als beste burgemeester ter wereld. Onder zijn burgemeesterschap is de centrumstad opgewaardeerd en grondig heraangelegd. Ook zijn integratiebeleid wordt geroemd. Hij schrijft daarover het  boek "Samen leven". Hij lijkt daardoor een logische keuze voor de ministerportefeuille met dezelfde naam.

Lydia Peeters (Open VLD): Mobiliteit en Openbare Werken

Videospeler inladen...

Lydia Peeters (50) wordt opnieuw Vlaams minister. Ze ruilt de bevoegdheden Begroting, Financiën en Energie (red. en Jeugd, Cultuur en Media) in voor Mobiliteit en Openbare Werken. Die grote portefeuille had ze geërfd na een hele reeks herschikkingen. Ze is als nieuwe minister van Mobiliteit blij dat het rekeningrijden er niet komt. "Ik kom zelf uit Limburg en zeker voor de Limburgers zou dat een enorm nadeel geweest zijn."

Peeters is in Maaseik geboren, studeert rechten in Leuven en wordt daarna actief bij de jongerenafdeling van Open VLD in Dilsen-Stokkem. In 2000 wordt ze verkozen tot de lokale gemeenteraad en in 2001 wordt ze burgemeester van de Limburgse gemeente. Ze zetelt ook enkele jaren in de Limburgse Provincieraad.

Lydia Peeters bij haar eedaflegging als Vlaams parlementslid in 2014:

NICOLAS MAETERLINCK

In 2009 wordt Peeters verkozen in het Vlaams Parlement. Daar blijft ze zitten tot ze partijgenoot Bart Tommelein opvolgt in de Vlaamse regering. Tommelein wordt na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar burgemeester in Oostende. Het is niet voor het eerst tijdens de regering-Bourgeois dat die portefeuille van minister wisselt, want eerder had Tommelein de bevoegdheden overgenomen van Annemie Turtelboom.

Sinds eind vorig jaar is ze dus Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie in de regering Bourgeois en later in de regering-Homans, nadat minister-president Geert Bourgeois bij de verkiezingen in mei verkozen is voor het Europees Parlement en vervangen wordt door Liesbeth Homans.

Vlaams minister Lydia Peeters op het Martelaarsplein in Brussel:

Recent is ook in Brussel de nieuwe regering gevormd. Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel ruilt het Vlaamse niveau daardoor grotendeels voor de Brusselse regering. Hierdoor heeft Peeters de meeste van zijn bevoegheden overgenomen en is ze dus naast Financiën, Begroting en Energie ook tijdelijk Vlaams minister van Jeugd, Cultuur en Media. Gatz blijft minister van Brussel tot de nieuwe regering de eed aflegt, omdat die portefeuille naar een Brusselaar moet gaan.

Bekijk hieronder de analyse van Bart Verhulst in “Het Journaal”:

Videospeler inladen...

Meest gelezen