Videospeler inladen...

Aantal doden in het verkeer stijgt opnieuw, nog nooit stierven zoveel fietsers bij verkeersongeluk

Het aantal doden in het verkeer bij ons stijgt opnieuw, nadat de cijfers zeven jaar op rij daalden. Dat meldt het nationaal verkeersinstituut Vias. Vooral voor fietsers zijn de resultaten zeer slecht. De Fietsersbond roept de nieuwe Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken op om meer te investeren in verkeersveiligheid.

Het is duidelijk: het gaat niet goed met het verkeer bij ons. En dan gaat het niet over de files, maar over de verkeersveiligheid: het aantal verkeersdoden stijgt weer zorgwekkend. Zeven jaar op een rij daalde het aantal doden in het verkeer, maar nu is die trend dus omgebogen: "Er waren in de eerste zes maanden van het jaar 306 doden in het verkeer. In Brussel bleef de situatie nagenoeg gelijk, maar Vlaanderen én vooral Wallonië doen het écht slecht", zegt Stef Willems van Vias.

"Verklaringen hebben we nog niet. Duidelijk is wel dat het aantal ongevallen met letsels daalt, met 3 procent. Dat is positief natuurlijk, maar de aard van de ongevallen is dus veel ernstiger. Met meer doden als gevolg. Bij de autorijders gaan we van 113 naar 139 doden. Motorrijders doen het zeer slecht: van 23 naar 44 verkeersdoden." 

Het aantal dode fietsers lag nog nooit zo hoog, vooral Wallonië doet het slecht

Stef Willems, woordvoerder Vias

Maar de fietsers zijn duidelijk zéér kwetsbaar: "We noteerden al 48 fietsdoden dit jaar, dat aantal is nog nooit zo hoog geweest. En vooral in Wallonië is de balans heel zwaar. Daar vielen er 15 fietsdoden, vorig jaar geen enkele", klinkt het bij Vias. "De fiets is trouwens het enige vervoersmiddel waarbij we op langere termijn een structurele stijging zien van het aantal dodelijke slachtoffers." 

Forse cijfers, duidelijk. Verklaringen daarvoor zijn er niet, mogelijk heeft het te maken met het groeiend aantal fietsers, dat ook langere afstanden aflegt, al valt dat moeilijk te becijferen en te bewijzen. Elektrische fietsen? Op het eerste gezicht niet: van de 15 doden in Wallonië reden er 14 met een klassieke fiets.

"Die cijfers, dat is een wake-upcall. De voorbije tien jaar zijn de aantallen eigenlijk niet genoeg verbeterd. Niet bij voetgangers, maar zeker ook niet bij fietsers. Volgend jaar organiseren we een nieuwe Staten-Generaal om maatregelen te nemen en om de negatieve tendens om te buigen." 

We blijven met een continu aantal fietsdoden zitten, wat betekent dat het er niet veiliger op wordt

Wies Callens, Fietsersbond

Volgens de Fietsersbond tonen de cijfers aan dat er nog veel werk is om de veiligheid van fietsers in ons land te verbeteren. Maar Wies Callens nuanceert wel de cijfers: "Het aantal fietsdoden in Vlaanderen is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar een beetje gedaald." Callens maakt wel de bemerking dat er vorig jaar veel dodelijke fietsslachtoffers vielen in Vlaanderen, toch: "We blijven met een continu aantal fietsdoden zitten, wat betekent dat het er niet veiliger op wordt, integendeel."

Het is niet alleen een probleem van infrastructuur maar ook van toegenomen autodruk

Wies Callens, Fietsersbond

Callens roept kersvers Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) op om werk te maken van meer veiligheid voor fietsers. "Het is niet alleen een probleem van infrastructuur", verduidelijkt Callens, "maar ook van toegenomen autodruk. Daarom is het jammer dat we maatregelen om de auto te verminderen, zoals een slimme kilometerheffing, niet vinden in de nieuwe Vlaamse regeerverklaring." Callens roept de minister ook op om werk te maken van "minder conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers bij verkeerslichten".

Ik neem de cijfers méér dan serieus, maar pas na een degelijke analyse kan gekeken worden wat we kunnen doen

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit

Kersvers Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters reageert teleurgesteld op de toename van het aantal verkeersdoden in ons land. "Er zijn aangenamere manieren om je ministerschap te starten", laat ze in een persbericht weten. "De cijfers zetten je als minister meteen in de realiteit. Op dit moment is het niet aangewezen om haastige uitspraken te doen", gaat Peeters verder. "Er is nog geen analyse kunnen gebeuren van de cijfers. We weten nog niet precies wat de mogelijke oorzaken zijn en uit de cijfers blijkt ook geen eenduidig signaal. Het nieuwe regeerakkoord is heel duidelijk met betrekking tot deze problematiek: we gaan blijven strijden voor een daling van het aantal verkeersdoden en houden vast aan "Vision 0", geen verkeersdoden meer tegen 2050 als ultieme doel."'

Bekijk hier de reportage uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen