Videospeler inladen...

ACV over Vlaams regeerakkoord: van zoet onder voorbehoud tot zeer zuur

De christelijke vakbond ACV heeft een eerste analyse van het Vlaams regeerakkoord gemaakt. Daaruit komt een gemengd beeld naar voor. Of zoals de vakbond het zelf omschrijft: zoet, maar ook veel zuur. De vakbond ziet positieve plannen op vlak van onder meer werk, welzijn en onderwijs, maar veel zal afhangen van de middelen die daar tegenover staan. Ronduit negatief is de vakbond voor de gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen en voor de maatregelen inzake armoedebestrijding, integratie, mobiliteit en klimaat.

Op vlak van werk is het ACV tevreden met de jobbonus, al zal de uitwerking cruciaal zijn. Concreet: ook andere kortingen voor lage inkomens zijn nodig, zodat een inkomensval wordt vermeden.

Voor de gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen is de vakbond dan weer keihard: “Het is de grootste faux pas binnen het voorgestelde beleid rond werk en lijkt nu al een doodgeboren kind.” De vakbond wijst erop dat België de conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft goedgekeurd die zulke vormen van niet-vergoede verplichte arbeid verbiedt.

Binnen het beleidsdomein zorg en welzijn ziet het ACV niet meteen de beruchte wachtlijsten verdwijnen. Het is goed, staat in het persbericht, dat er bijkomende investeringen worden aangekondigd voor personen met een beperking, de jeugdhulp, de geestelijke gezondheidszorg, de thuiszorg en de woonzorgcentra. Maar de vakbond moet “jammer genoeg” vaststellen dat “de budgettaire ambities niet toereikend zijn om de wachtlijsten effectief weg te werken.”

Idem dito voor de onderwijsplannen van de Vlaamse regering. Allemaal goed en wel dat er initiatieven worden genomen voor kwaliteitsvol onderwijs, dat er beloofd wordt om de status van het lerarenberoep op te krikken en dat er extra omkadering komt voor het basisonderwijs, maar – u raadt het al – “Belangrijk is dat de nodige middelen ook in de begroting voorzien worden om deze engagementen deze legislatuur wel mogelijk te maken.”

Armoedebestrijding gaat zwaar onder de lat, klimaatbeleid is een aanfluiting

Tot zover het goede nieuws. Inzake armoedebestrijding bijvoorbeeld gaat de Vlaamse regering met dit akkoord “zwaar onder de lat”, vindt het ACV. “In tegenstelling tot het vorige akkoorden bevat dit regeerakkoord geen doelstellingen om armoede terug te brengen.”

Nog erger zijn de maatregelen op vlak van inburgering en integratie: “Op vlak van inburgering en integratie wordt het voor inburgeraars moeilijker om te integreren met bijkomende kosten (…).” Jammer, vindt de vakbond, want “een laagdrempelig integratie- en inburgeringsbeleid heeft heel wat positieve effecten op individu en samenleving.”

Geen goed woord ook over de voorgestelde klimaatmaatregelen. Het ACV heeft het over “een aanfluiting” van de urgentie rond het klimaat. De vakbond ziet “nauwelijks concrete maatregelen en doelstellingen om de door Europa opgelegde -35%-emissies in 2030 te bereiken.”

Als het gaat over mobiliteit en openbaar vervoer, ziet de vakbond opnieuw het kostenplaatje opdoemen: “Het akkoord kondigt ook aan dat openbaar vervoer groener, stipter en comfortabeler wordt. De financiering volgt helaas niet.”

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: 

Videospeler inladen...

Meest gelezen