Wie is Alexander Vandersmissen, de opvolger van Bart Somers als burgemeester van Mechelen? 

Alexander Vandersmissen (Open VLD) wordt waarnemend burgemeester van Mechelen nu Bart Somers viceminister-president en minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur wordt in de Vlaamse regering. Vandersmissen is geen nieuwkomer in de Mechelse politiek. Hij is al jaren gemeenteraadslid, was voorzitter van huisvestingsmaatschappij Woonpunt, en is sinds 1 januari schepen van Mobiliteit in de stad.

Gisteren legde de nieuwe Vlaamse regering de eed af in het Vlaams Parlement. En dat zorgt voor een hele stoelendans. Zo stopt Bart Somers, kersvers minister van Samenleven, als burgemeester van Mechelen. Alexander Vandersmissen zal hem opvolgen als waarnemend burgemeester. 

De 45-jarige Vandersmissen was in de vorige legislatuur voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen en fractieleider van de stadslijst. Na de verkiezingen werd hij schepen van Mobiliteit, Burgerzaken en dienstverlening, Juridische zaken, Senioren en Personen met een beperking. Zijn naam circuleerde al een week als opvolger van Somers, maar de vraag doemt op of hij wel de logische kandidaat is. 

Onbekend, maar ook onlogisch?

Vandersmissen haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen "maar" 1.251 voorkeurstemmen. Ter vergelijking, Kristof Calvo (Groen) haalde vanop dezelfde lijst meer dan 3.600 stemmen naast zijn naam, Somers zelfs 15.500. Bij de verkiezingen in oktober vormde Groen een gemeenschappelijke lijst met de liberalen van Somers: Vld-Groen-M+. 

"Ik heb de voorbije jaren eerder in de luwte gewerkt", zegt Vandersmissen daarover zelf. "Ik ben bijna twee legislaturen voorzitter geweest van de sociale huisvestingsmaatschappij in onze stad". Daar heeft hij naar eigen zeggen "een investeringsprogramma" uitgerold. "Daardoor ben ik bij de Mechelaar misschien niet zo bekend, al liep mijn mailbox wel vol sinds ik schepen van Mobiliteit ben." 

Kiezersbedrog?

Met zijn vertrek maakt Somers zich sowieso niet populair bij de Mechelaars. "Hij heeft in het recente verleden ook gezegd dat hij nooit zeker kon zijn dat hij zijn volledige termijn zou uitdoen", verzekert Vandersmissen. "Bart is natuurlijk niet zomaar te vervangen, maar er staat een sterke ploeg klaar om het beleid verder te zetten", klinkt het. Calvo noemt het vertrek van Somers "een spijtige zaak", al verzekert Groen wel dat ze "positief blijven samenwerken".

"Verbinden" en "fietsen"

Vandersmissen heeft politiek niet alleen zijn partijkaart gemeenschappelijk met Somers. Zo is Vandersmissen ook fan van het "verbindende verhaal", het "Mechels model", waar Somers voor staat. "Daardoor heb je een andere sfeer in de stad", zegt Vandersmissen, met "meer vertrouwen". 

"Het is nu mijn ambitie om het bestuursakkoord verder uit te voeren", zegt Vandersmissen. "Daarin staat de ambitie om onze mobiliteit duurzamer te maken, met meer deelmobiliteit." Mechelen maakte al eerder bekend dat het "de fietsstad van Vlaanderen wil worden". "Daarom moeten we werk maken van de infrastructuur. Binnen enkele weken gaat bijvoorbeeld onze fietszone in de binnenstad in voege."

Ook Mechelse stoelendans

Ook binnen de Mechelse politiek zorgt het vertrek van Somers voor een verschuiving binnen het schepencollege. De nieuwe burgemeester zal nauw samenwerken met eerste schepen Patrick Princen (Groen), die de extra bevoegdheden Participatie en Communicatie voor zijn rekening neemt. Princen zit in het schepencollege als plaatsvervanger voor Kristof Calvo, die zijn functie in het federaal parlement niet mag combineren met een lokale functie.

Nieuwkomer in het schepencollege is Vicky Vanmarcke. Zij wordt bevoegd voor Mobiliteit, Burgerzaken, Dienstverlening en Dierenwelzijn. De 31-jarige liberale Vanmarcke zou normaal het schepencollege pas binnen twee jaar vervoegen in opvolging van Koen Anciaux.

Schepen Bjorn Siffer (Groen) is voortaan ook verantwoordelijk voor Senioren, wat aansluit bij zijn bevoegdheid Sociale Cohesie. "Personen met een beperking" wordt toegevoegd aan het takenpakket van schepen Gabriella De Francesco (Groen), nu al bevoegd voor o.a. Sociale Zaken en Gelijke Kansen. Schepen Anciaux (Open VLD) krijgt er Juridische Zaken bij.

Meest gelezen