Jonas Roosens

Vlaams Parlement krijgt maandag begrotingscijfers, dinsdag volgt dan een debat

Krijgt de oppositie in het Vlaams Parlement de begrotingscijfers tegen het debat van morgen (vrijdag) of niet? Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) heeft advies ingewonnen over de kwestie en oordeelt dat de oppositie de concrete begrotingstabellen niet kan afdwingen. Intussen heeft minister-president Jan Jambon (N-VA) laten weten dat hij tegen uiterlijk maandagmiddag "het nodige cijfermateriaal" aan het parlement zal bezorgen, zodat er dinsdag een debat over de cijfers kan gevoerd worden in een commissie.

Dat Vlaams minister-president Jan Jambon voorlopig geen begrotingscijfers wil vrijgeven, zet kwaad bloed bij de oppositiepartijen in het Vlaams Parlement. Het ontbreken van die cijfers maakt een debat en een vertrouwensstemming gewoon onmogelijk, zeggen ze in koor.

Alle oppositiepartijen hebben er daarom bij kersvers parlementsvoorzitter Liesbeth Homans op aangedrongen de cijfers op te eisen vóór het debat van morgen (vrijdag). Anders moeten het debat en de stemming maar uitgesteld worden.

Maar in een antwoord op die vragen antwoordt Homans, via de griffier van het parlement, dat de concrete begrotingstabellen niet zomaar kunnen geëist worden voor een debat. Dat debat gaat over "de krachtlijnen van de begroting" en volgens de juridische dienst van het parlement kan uit die algemene formulering niet afgeleid worden dat het moet gaan om de concrete begrotingstabellen.

Intussen heeft minister-president Jan Jambon aan het parlement laten weten dat hij tegen uiterlijk maandagmiddag "het nodige cijfermateriaal" zal bezorgen aan de leden van het parlement. Dinsdag komt er dan de beloofde discussie over de cijfers in de commissie.

Het is nu afwachten of de oppositie genoegen zal nemen met dat antwoord. In antwoord op de vraag om het debat en de stemming uit te stellen bij gebrek aan cijfers, antwoordt Homans, opnieuw via de griffier: "Het staat uw fractie vrij beroep te doen op de reglementair voorziene procedures om de agenda van de plenaire vergadering van morgen (vrijdag) aan te passen".

Meest gelezen