Mannen strijden om aandacht voor borstkanker

Een groeiende groep mannen krijgt af te rekenen met borstkanker. De ziekte neemt bij hen zelfs meer toe dan bij vrouwen. Om daar de aandacht op te vestigen en de ongelijkheid weg te werken bij onder meer behandeling en terugbetaling roept een Belgische vzw 7 oktober uit tot eerste dag van borstkanker bij mannen. Dan komen ze voor het eerst naar buiten in Leuven, Mechelen en Aalst.

Borstkanker wordt nog altijd vereenzelvigd met vrouwen. Jaarlijks wordt in België echter ook een honderdtal mannen, meestal zestigers, voor de ziekte behandeld. Zij staken de koppen bij elkaar om de ziekte meer kenbaar en op een breder maatschappelijk forum bespreekbaar te maken.

De leden van de vzw BorstkankerMAN willen in eerste instantie hun ervaringen delen met lotgenoten. "Wij willen mannen aanzetten tot raadpleging van een arts bij vaststelling van de symptomen. Ook hier geldt dat de kans op een goede afloop groter is bij een snelle diagnose", zeggen ze. In tachtig procent van de gevallen is er een erfelijke aanleg.

De lotgenotengroep heeft nog een tweede doel voor ogen: de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen met borstkanker aankaarten. De arbeidsrechtbank van Luik besliste op 29 april dat de weigering om geneesmiddelen terug te betalen aan mannen een discriminatie vormt op grond van geslacht. Het vonnis volgde een aanbeveling van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De criteria van het Riziv en de mutualiteiten over de noodzakelijke voorwaarde van menopauze werden met de uitspraak verworpen.

Meest gelezen