Federaal minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V): "Vlaanderen zal pas in 2023 uit Unia stappen"

Vlaanderen zal pas in 2023 uit het interfederale gelijkekansencentrum Unia stappen. Dat heeft federaal minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) bevestigd in de Kamer. Zo lang loopt namelijk de huidige samenwerkingsovereenkomst.

Het was een van de opvallende, maar daarom niet geheel onverwachte punten uit het regeerakkoord van de Vlaamse regering-Jambon: Vlaanderen trekt zijn steun voor het interfederale gelijkekansencentrum Unia in. Concreet betekent dat dat Unia jaarlijks 10 procent aan inkomsten verliest. Vlaanderen wil in de plaats een eigen gelijkekansencentrum oprichten.

Vlaanderen zal zich echter niet meteen terugtrekken uit Unia. In het Vlaamse regeerakkoord staat letterlijk:

"De samenwerking met Unia stopt op het einde van de lopende samenwerkingsovereenkomst en wordt vervangen door een eigen Vlaams gelijkekansencentrum, dat werkt op basis van de antidiscriminatiewetgeving en dat de opdrachten van Unia en de genderkamer van de Vlaamse ombudsdienst bundelt."

Deadline net verstreken

Die "lopende samenwerkingsovereenkomst" is nog tot maart 2023 van kracht, bevestigde kersvers federaal minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Uit het antwoord van Muylle blijkt ook dat de Vlaamse regering sneller uit Unia had kunnen stappen, als de formatie minder lang had geduurd. Elke partij kan namelijk na elke periode van 3 jaar beslissen om uit Unia te stappen, gaf de minister aan, maar moet dat wel 6 maanden voor de afloop van die periode bekendmaken. Die deadline is in september verstreken.

Ik hoop dat de Vlaamse regering de komende jaren actief en positief zal blijven deelnemen aan deze samenwerking

Federaal minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V)

De nieuwe deadline is daardoor september 2022. "Volgens de informatie die ik heb ontvangen, zal de Vlaamse overheid aan de parlementsvoorzitters van alle overheden uiterlijk op 15 september 2022 kennis moeten geven over haar voornemen om zich uit Unia terug te trekken, zodat de samenwerking een einde zou nemen op het einde van de volgende cyclus, namelijk op 15 maart 2023", zei Muylle. Die datum wordt ook bevestigd bij Unia zelf.

De Vlaamse regering zal met andere woorden nog een dikke drie jaar samenwerken met Unia. Muylle hoopt dan ook "dat de Vlaamse regering de komende jaren actief en positief zal blijven deelnemen aan deze samenwerking". Als federaal minister van Gelijke Kansen beloofde Muylle zelf haar "uiterste best" te doen "om een goede samenwerking tussen de federale staat en de gefedereerde entiteiten te verzekeren om alle vormen van discriminatie te bestrijden".

800.000 euro

Uit het antwoord van minister Muylle blijkt ook dat Vlaanderen in 2018 802.956,20 euro bijdroeg aan Unia, goed voor zo'n 10 procent van het totale budget.

Meest gelezen