De Vlaamse regering mist de klimaattrein naar de gidslanden in Noord-Europa

Na het lezen van het Vlaamse regeerakkoord stelt beleidsmedewerker Laurien Spruyt vast dat de Vlaamse klimaatambities in schril contrast staan met Noord-Europese landen. Ze vraagt aan de Vlaamse regering om voor burgers, organisaties en bedrijven die de kansen van vergroening willen grijpen een ambitieus kader te scheppen. 

Jan Jambon (N-VA) wil met Vlaanderen tot de Europese top behoren, en kijkt daarvoor "naar het noorden". Uitstekend: de maatregelen die Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen nemen om de klimaatverandering tegen te gaan, zijn van Europees topniveau. Daar kan de kersverse minister-president niet naast kijken. Toch? 

Helaas laat het regeerakkoord wat anders zien. Terwijl onze noorderburen voluit pleiten voor klimaatneutraliteit in 2050, mikt de regering-Jambon slechts op 80 procent minder emissies. Dat betekent dat we 20 procent van het werk doorschuiven naar anderen. En waarschijnlijk halen we zelfs die 80 procent niet. 

Het is niet omdat je hier een fietspad legt en daar een windmolen bouwt, dat je de CO2-uitstoot voldoende naar beneden haalt

Klimaatbeleid is een kwestie van cijfers en samenhang: het is niet omdat je hier een fietspad legt en daar een windmolen bouwt, dat je de CO2-uitstoot voldoende naar beneden haalt. Het viel al te betwijfelen of Vlaanderen met zijn ontwerp-klimaatplan voor 2030 de verplichte Europese 35 procent CO2-vermindering zou waarmaken. 

Noordelijke gidslanden

Nu de kilometerheffing voor personenwagens en de verplichte woningrenovatie na verkoop het regeerakkoord niet haalden, staat het als een paal boven de stijgende zeespiegel dat dit niet gaat gebeuren. De beloofde fietsinvesteringen, en de uitfasering van stookolieketels, dieselbussen en energieverslindende straatverlichtingen werken de achterstand door te weinig maatregelen om gebouwen, het wagenpark en de industrie te vergroenen niet weg.

Het zijn de regio’s in Europa die een sterk klimaatbeleid voeren, die jobs creëren en nieuwe, innovatieve bedrijfsactiviteit aantrekken

Practice-what-you-preachgewijs zetten de noordelijke gidslanden hun ambitie ook om in praktijk. Nederland coördineerde een indrukwekkend stakeholderproces en werkte met zowel middenveld als industrie een ambitieus en goed doorgerekend klimaatplan uit. 

De Nederlanders zullen de komende 10 jaar maar liefst 1,5 miljoen huizen renoveren en de veestapel afbouwen. Alle nieuwverkochte wagens moeten er emissievrij zijn in 2030 en een langetermijnplan moet de uitstoot van de industrie naar nul drijven. Duitsland schuwt maatregelen als een CO2- en vliegtaks niet en investeert fors in kwalitatief spoorvervoer. Denemarken wil 70 procent minder emissies uitstoten in 2030. En Finland wil in 2035 al klimaatneutraal zijn. 

Schep een kader dat mensen, organisaties en bedrijven aanmoedigt om het beste uit zichzelf te halen en mee te bouwen aan een Vlaanderen dat schittert

Jan Jambon kijkt noordwaarts en ziet vooral de plannen voor tewerkstelling, innovatie en een sterke economie daar. Wat hij nog niet begrepen lijkt te hebben, is dat dit niet tegengesteld hoeft te zijn aan écht klimaatbeleid. Het zijn de regio’s in Europa die een sterk klimaatbeleid voeren, die jobs creëren en nieuwe, innovatieve bedrijfsactiviteit aantrekken. En op de koop toe voor schone lucht, proper water en een zuivere bodem zorgen.

De noordelijke klimaatambitie weerspiegelt de kansen en opportuniteiten die deze landen zien, en staat in schril contrast met het Vlaamse getreuzel. Honderdduizenden burgers, en steeds meer organisaties en bedrijven willen de kansen van vergroening grijpen en verantwoordelijkheid opnemen voor de volgende generaties. 

Schep ook voor hen een kader dat hen aanmoedigt om het beste uit zichzelf te halen en mee te bouwen aan een Vlaanderen dat schittert. Alleen zo missen we de trein naar het noorden niet. 

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen