©Patrick ALLARD/REA

Vlaams Welzijnsverbond over regeerakkoord: "Ambitieus, maar onuitvoerbaar"

De ambities van het Vlaams regeerakkoord voor de welzijnssectoren zijn groot, maar ook onuitvoerbaar. Dat zegt het Vlaams welzijnsverbond, waaronder 750 zorginstellingen vallen. De budgetten zijn ruim onvoldoende, zo klinkt het. De organisatie vreest dat heel veel mensen daarom net in de steek zullen worden gelaten, in tegenstelling tot wat er letterlijk in het akkoord staat.

Ook het Vlaams Welzijnsverbond las met grote aandacht wat er in het Vlaams regeerakkoord staat  over de zorgsector.  Het verbond komt tot de conclusie dat tegenover de grote ambities veel te weinig middelen staan. 

Volgens de tekst in het regeerakkoord wordt er 270 miljoen euro uitgetrokken om de wachtlijsten voor personen met een handicap weg te werken. "Als je weet dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft berekend dat daar minimaal 1,6 miljard euro voor nodig is, dan begrijp je dat die kloof vrijwel onoverbrugbaar is", zegt directeur Hendrik Delaruelle van het Vlaams welzijnsverbond.

Hetzelfde probleem stelt het Vlaams Welzijnsverbond in de jeugdzorg vast. Daar wordt 60 miljoen voor uitgetrokken, terwijl volgens het Agentschap Jongerenwelzijn  maar liefst 300 miljoen euro nodig is om alle jongeren met een ondersteuningsvraag te kunnen helpen. "In het regeerakkoord lezen we "Onze gemeenschap laat niemand in de steek". Toch vrezen we  dat er in deze legislatuur weinig hoop is voor mensen die op een wachtlijst staan. Met deze budgetten worden de wachtlijsten amper teruggedrongen", vreest Delaruelle.

Zorgsector moet deel van middelen zelf ophoesten

Naast de beperkte middelen, baren ook de aangekondigde besparingen in de sector het Vlaams  Welzijnsverbond zorgen. 

"Wij horen  dat er 40 miljoen euro zal bespaard worden op organisatiekosten in de voorzieningen voor personen met een handicap . Op een totaal budget van bijna 200 miljoen euro is dit een heel grote ingreep. Dat zal gevolgen hebben voor de kwaliteit van de zorg als voor de organisatie", zegt Delaruelle.  Bovendien rijst de vraag of het daarbij zal blijven.  "Het is wachten op de volledige duidelijkheid rond de budgetten die er hopelijk snel komt".

Bekijk hieronder wat er in het regeerakkoord staat rond zorg: 

Videospeler inladen...

Meest gelezen