Gezinsbond compleet verrast door besparingen in kinderbijslag

De nieuwe Vlaamse regering gaat besparen op de kinderbijslag. Dat zal gebeuren door de bedragen niet of trager te indexeren. Vanaf het derde kind zal er bijvoorbeeld helemaal geen indexering zijn de komende jaren, voor de andere kinderen kan de indexering maanden op zich laten wachten. Alle gezinnen zullen worden getroffen, zegt de Gezinsbond, die onaangenaam verrast is: “Er staat niets over besparingen in het regeerakkoord”.

Eerst even de cijfers. Voor wie nog in het oude systeem zit (kinderen geboren voor 2019) verdwijnt vanaf het derde kind de indexering van de basiskinderbijslag en van de leeftijdsbijslag. Voor alle andere kinderen wordt de indexering vertraagd, dat wil zeggen dat de indexering vast wordt doorgevoerd in september, ook als de spilindex maanden eerder werd bereikt of overschreden.

Beide ingrepen samen zouden Vlaanderen in 2021 al 50 miljoen opleveren en tegen het einde van de legislatuur in 2024 zelfs 100 miljoen euro.

Voor de Gezinsbond zijn de besparingen een complete verrassing, zegt Yves Coemans van de studiedienst: "Het Vlaamse regeerakkoord rept met geen woord over besparingen in de kinderbijslag, er is alleen sprake van efficiëntiewinsten in de organisatie van de uitbetaling."

Alle gezinnen zullen dit voelen, maar de grote het meest

Alle gezinnen zullen deze besparingen voelen, zegt de Gezinsbond, want de tragere indexering geldt voor elk kind. Maar toch zijn het vooral de grote  gezinnen met drie of meer kinderen die getroffen worden, want zij verliezen de indexering vanaf het derde kind én krijgen ook te maken met een tragere indexering voor de andere kinderen.

“Voor grote gezinnen die nu al in armoede leven of moeilijk rondkomen is dat zwaar om dragen”, besluit Yves Coemans.

Meest gelezen