Rawpixel Ltd.

We typen bijna even snel op onze smartphone als op een traditioneel toetsenbord: hoeveel woorden per minuut haal jij?

We kunnen bijna even snel typen op onze smartphone als op een traditioneel toetsenbord van onze laptop of computer. Dat blijkt althans uit een grootschalig internationaal onderzoek. Wie met zijn twee duimen tikt, haalt gemiddeld 38 woorden per minuut. De snelheid op een klassiek klavier ligt op gemiddeld 53. De kans is niet onbestaande dat de "typing gap" vroeg of laat verdwijnt, zeggen de onderzoekers. Ben je benieuwd hoe snel jij tikt? Lees en doe zelf de test!

Hoe snel kan jij typen op je smartphone? En welke factoren beïnvloeden de snelheid waarmee je iets intikt? Het zijn vragen waar onderzoekers van de Aalto Unviersity (Finland), de University of Cambridge (Verenigd Koninkrijk) en ETH Zürich (Zwitserland) zich over gebogen hebben. Ze verzamelden in een online test data van tienduizenden mensen van verschillende leeftijden uit verschillende landen die tegen de klok en zo foutloos mogelijk zinnen moesten tikken op hun smartphone.

De belangrijkste bevindingen? De zogenoemde "typing gap", de kloof tussen de tiksnelheid op een klassiek klavier en op een mobiel toestel wordt steeds kleiner. De gemiddelde tiksnelheid op een smartphone in de studie lag op 38 woorden per minuut, waarmee het de tiksnelheid op klassieke toetsenborden bijna evenaart. Volgens de onderzoekers is het perfect mogelijk dat de kloof op een bepaald moment zal verdwijnen. De groep 10- tot 19-jarigen kan nu al 10 woorden meer per minuut tikken dan hun ouders.

38 versus 53 woorden per minuut

Het onderzoeksteam verzamelde een dataset van 37.370 vrijwilligers in een online test, opgesteld samen met de typsnelheidstester TypingMaster.com. De deelnemers moesten 15 zinnen overtikken op hun mobiele toestel. De aanslagen op de toetsen werden geregistreerd, zodat de onderzoekers de typsnelheid, fouten en andere factoren die bijdroegen tot hun tikgedrag konden evalueren.

(tekst gaat door onder de afbeelding)

Aalto Unviersity

De dataset is uniek in zijn omvang en is ook openbaar gemaakt voor het grote publiek. Het merendeel van de deelnemers zijn vrouwen van begin de 20, de meeste deelnemers komen uit de Verenigde Staten. Maar de test omvat mensen uit alle leeftijdscategoriëen en ze komen uit meer dan 160 landen.

En ze tikten dus aan een gemiddelde snelheid van 38 woorden per minuut. Vrij hoog in vergelijking met eerdere, kleinere onderzoeken, daar werden gemiddeldes van 32 en 31 woorden per minuut genoteerd. De onderzoekers vergeleken dat resultaat met een grootschalige studie naar de tiksnelheid op een klassiek toetsenbord die ze vorig jaar deden. De gemiddelde snelheid lag daar op 53 woorden per minuut. Met andere woorden, het verschil bedraagt tussen mobiel en klassiek bedraagt slechts 15 woorden.

(tekst gaat door onder de foto)

De snelste tikker: 85 woorden per minuut

"We waren verrast om te zien dat mensen die met hun twee duimen op hun smartphone iets intikken, gemiddeld 38 woorden per minuut halen. Dat is slechts een 25 procent trager dan de snelheid die we in een gelijkaardige grootschalige studie over de tiksnelheid op een klassiek toetsenbord zien", zegt Anna Feit van ETH Zürich, een van de co-auteurs van de studie.

"Mensen kunnen wel veel sneller tikken op een traditioneel toetsenbord, tot 100 woorden per minuut, maar het aantal mensen dat dat daadwerkelijk nog kan, neemt af. De meeste mensen halen op een klassiek toetsenbord gemiddeld nog 35 tot 65 woorden per minuut", zegt Feit.

De snelste tijd die de onderzoekers noteerden, kwam van iemand die erin slaagde om 85 woorden per minuut te tikken op zijn mobiele toestel.

Jong versus oud

De deelnemers aan het onderzoek spendeerden gemiddeld 6 uur per dag op hun mobiele toestel. "Zoveel ervaring leidt tot de ontwikkeling van die specifieke tikvaardigheden. Het verklaart ook waarom jonge mensen, die veel meer tijd op sociale media spenderen, snellere tijden laten zien", zegt Feit. Jonge mensen, tussen 10 en 19 jaar, tikken gemiddeld 10 woorden meer per minuut dan de generatie veertigers.

"We zien een jonge generatie die eigenlijk altijd touchscreens gebruikt heeft. Het verschil met oudere generaties, die wel meer ervaring hebben met typen, maar op verschillende soorten toestellen, is echt verbluffend," zegt Antti Oulasvirta, professor aan Aalto Unviersity en co-auteur.

De jongere generatie heeft altijd touchscreens gebruikt, het verschil met de oudere generaties is echt verbluffend.

Onderzoeker Antti Oulasvirta

Twee duimen en auto-correct helpen, woordsuggesties niet

Een van de factoren die de tiksnelheid verhogen, is de vraag of je één vinger, dan wel je twee duimen gebruikt. Meer dan 74 procent van de deelnemers in het onderzoek tikte met zijn twee duimen, en dat bleek de typsnelheid gevoelig te verhogen. Ook het inschakelen van auto-correct, een functie die automatisch verkeerd geschreven woorden verbetert, toont een aanzienlijk voordeel. Je woordvoorspeller aanzetten, of manueel woordsuggesties kiezen die worden aangeboden, is dan weer niet zo'n goed idee.

Technieken zoals woordvoorspellers en woordsuggesties verbeteren je snelheid niet.

Onderzoeker Sunjun Kim

"Algemeen wordt gedacht dat technieken zoals woordvoorspellers of woordsuggesties mensen helpen. We stelden echter vast dat de tijd die je spendeert aan het nadenken over de suggesties dikwijls langer duurt dan de tijd die nodig is om het woord te tikken. En dat maakt je trager", zegt onderzoeker Sunjun Kim van Aalto Unviersity.

De meeste mensen gebruiken op hun smartphone wel een of andere vorm van intelligente ondersteuning. Slechts 14 procent van de deelnemers gebruikte niets van auto-correct, woordsuggesties, woordvoorspellers of iets gelijkaardigs.

(tekst gaat verder onder de foto)

En gewone typlessen dan?

Volgens de onderzoekers levert de traditionele training waarbij je met tien vingers op een klassiek toetsenbord leert typen geen enkel voordeel op. "Tikken op je mobiele toestel, op touchscreens, is een motorische vaardigheid die mensen op zichzelf leren, zonder formele opleiding", zegt professor Antti Oulasvirta. "Heel erg in tegenstelling tot typen op een traditioneel toetsenbord. Het is een intrigerende vraag: wat zou er bereikt kunnen worden met een trainingsprogramma om te leren tikken op touchscreens?"

Hoe snel kan jij typen?

Zelf ook eens uitproberen hoeveel woorden per minuut je kan typen op je smartphone? Doe de test op http://typingtest.aalto.fi/

Meer lezen?

"How do People Type on Mobile Devices? Observations from a Study with 37,000 Volunteers"; Palin, K., Feit, A., Kim, S., Kristensson, P., O., & Oulasvirta, A; is gepubliceerd op de website van de Aalto Universiteit.

De resultaten zijn eind vorige week voorgesteld op de 21e International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services in Taipei, Taiwan.

Meest gelezen