Genk organiseert groepsaankoop voor omheiningen om everzwijnenschade te voorkomen

De voorbije jaren is de schade door everzwijnen in Genk sterk toegenomen. De stad neemt nu een opvallende maatregel: een groepsaankoop voor omheiningen, zodat buurtbewoners hun tuinen kunnen beschermen. Dat is een Vlaamse primeur.

"De achtertuin van de meeste percelen is meestal niet of slecht dichtgemaakt, zo hebben everzwijnen vrij spel om voedsel te zoeken in de tuinen", vertelt schepen van duurzaamheid en leefmilieu Toon Vandeurzen (CD&V). "Een vaste draad over de breedte van het perceel lost al heel veel problemen op. Bovendien is het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de enige instantie die schadevergoedingen uitkeert bij schade veroorzaakt door everzwijnen, maar daar heb je alleen maar recht op als je kan aantonen dat je preventieve maatregelen genomen hebt." 

Populatiecontrole

Gelijktijdig wordt ook ingezet op populatiecontrole. Toon Vandeurzen: “In het gebied Zonhoverheide/Delweg vindt later dit jaar opnieuw een drukjacht plaats. Voor andere grote boscomplexen die de stad zelf beheert, worden jachtvergunningen verpacht. Het gaat onder meer om de gebieden Horensberg en de bodembossen in het oosten van de stad. Deze procedure starten we onmiddellijk op zodat we voor het einde van het jaar de gronden effectief hebben verpacht. Ook onderzoeken we samen met ANB of we ook op andere plaatsen drukjachten kunnen organiseren. Voor de omgeving Bret / Oud-Waterschei / Sportbos zoekt de stad uit welke lokale acties mogelijk zijn om ook daar gericht het probleem aan te pakken, door bijvoorbeeld vangkooien te plaatsen.”

Complex probleem

"De situatie in die nieuwe woongebieden van de everzwijnen is anders dan in het boscomplex Zonhoverheide", gaat Vandeurzen verder. “Daar werd het everzwijnenprobleem eerder al succesvol aangepakt, maar in de nieuwe gebieden heeft de stad weinig eigendommen. Er is ook geen groot naaldbos maar wel een beekvallei met bossen. Er zijn veel particuliere eigendommen en het Sportbos is een druk bezocht recreatiegebied.” 

Meest gelezen