Na daling vorig jaar opnieuw meer studenten aan hogescholen: bijna 140.000

138.309, zoveel studenten zitten er in de Vlaamse hogescholen. Dat is een stijging van 12,6 procent. De Vlaamse Hogescholen Raad (VLHORA) reageert tevreden want vorig jaar was er nog een lichte daling van het aantal studenten.

"De stijging is voornamelijk te wijten aan een enorme stijging (14,6 procent) van het aantal lerarenopleidingen en ook aan de inkanteling van de graduaatsopleidingen aan de hogescholen. Het is het eerste jaar dat die graduaatsopleidingen worden georganiseerd aan de hogescholen", verklaart Eric Vermeylen, de secretaris-generaal van VLHORA.

De nieuwe Vlaamse regering wil op termijn een verplichte niet-bindende toelatingsproef invoeren voor alle opleidingen in het hoger onderwijs, staat te lezen in het Vlaams regeerakkoord. "Sinds 4 jaar hebben we al zo'n instaptoets voor de lerarenopleiding. Als we kijken naar de oktobertelling die we vandaag voorstellen, zien we een stijging van het aantal lerarenstudenten met ruim 300. Zo'n oriënteringsproef blijkt dus niet belemmerend te zijn", zegt Vermeylen.

"Zo'n proef is wel geen selectieproef, maar houdt de studenten een spiegel voor over hun sterke en zwakke punten. In functie van het resultaat starten de hogescholen een remediëringstraject op met de studenten om beter te kunnen starten aan de opleiding. Dat blijkt een goeie zaak te zijn voor de lerarenopleiding. Voor de andere opleidingen moeten we bekijken wat mogelijk is om tot een gevalideerde test te komen, anders ben je studenten en hogescholen en politiek iets wijs aan het maken."

Meest gelezen