Hart boven Hard schrijft alternatieve regeerverklaring: "Verenigingsleven wordt de wacht aangezegd" 

Zo'n tweehonderd academici, kunstenaars en organisaties uiten in een eigen "alternatieve oktoberverklaring" hun ongerustheid over de plannen van de nieuwe Vlaamse regering. Ze vrezen dat besparingen organisaties in het middenveld monddood zullen maken. "Als je neerkijkt op het middenveld, ontstaan er beslissingen die onze samenleving niet ten goede komen", zegt Ann Vermorgen van de christelijke vakbond ACV, een van de ondertekenaars, in De Morgen.

"Het beleid van Jambon I blijft steken in ideeën die hun tijd allang gehad hebben", staat er in de alternatieve oktoberverklaring van Hart boven Hard, een burgerinitiatief dat pleit voor een sociaal en duurzaam beleid. De open brief werd ondertekend door tweehonderd kunstenaars, academici en organisaties.

Volgens Hart boven Hard gaat de regering besparen op het verenigingsleven, dat net belangrijk is "om alternatieve beleidsvoorstellen naar voren te schuiven", klinkt het. "Deze nieuwe regering stelt zich op als een 'sterke Jan' die verenigingen van minderheden opdoekt. Die de sociale partners aan banden legt. Die chargeert tegen ngo's en burgers die in de bres springen voor nieuwkomers. Die georganiseerde tegenstemmen verstikt", staat in de brief.

De brief houdt ook een pleidooi voor een beleid dat inzet op duurzaamheid, en noemt de opwarming van de aarde "het dringendste" wat moet worden aangepakt. Daarnaast vindt Hart boven Hard de plannen van de regering niet solidair genoeg: "Investeer in openbaar vervoer, verhoog de lage uitkeringen, trek loon en pensioen voor man en vrouw gelijk, controleer de prijzen voor medicijnen, stop de grote belastingontduiking. Stuk voor stuk zijn dat voorstellen waar minstens vier op de vijf Vlamingen achter staan."

Bij de socialistische vakbond ACOD is men ervan overtuigd dat het niet bij een open brief zal blijven. ACOD wacht op de beleidsnota's van de ministers, eind oktober, om de concrete impact van de besparingsmaatregelen te kennen. Maar dat er daarna acties komen, staat nu al vast. "We weten wat er op ons afkomt: een afbouw van 1.440 personeelsleden, een afbouw van de werkingsmiddelen en alweer gemorrel aan onze ziekteregeling", zegt algemeen secretaris Chris Moortgat. "We zullen naar alle mogelijke middelen grijpen om dat te vermijden."

Handtekening

Bij de ondertekenaars zijn onder andere 11.11.11, de christelijke vakbond ACV, Youth for Climate en de Liga voor Mensenrechten, maar ook schrijvers als Kristien Hemmerechts, Dimitri Verhulst, Jeroen Olyslaegers, Rachida Lamrabet en academici als Lieven Annemans, Jan Dumolyn en Gita Deneckere. 

Meest gelezen