Hans Braxmeier/Pixabay

Nog altijd meer dan 400.000 doden door luchtverontreiniging in Europa

Het Europees Milieuagentschap (EEA) brengt vandaag een nieuw rapport uit over de luchtkwaliteit in Europa. Daaruit blijkt dat de kwaliteit weliswaar verbetert, maar dat er nog altijd veel doden vallen door ongezonde lucht. Ozon, stikstofdioxide en vooral fijnstof zijn de boosdoeners. 

Het rapport is gebaseerd op gegevens uit 2016 en 2017, verzameld in 41 Europese landen, waaronder de 28 lidstaten van de Europese Unie. In het rapport is gekeken naar de uitstoot van een tiental vervuilende stoffen. 

De 3 boosdoeners

Over het algemeen daalt de uitstoot van vervuilende stoffen. Maar wat fijnstof (PM2,5 - deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer), stikstodioxide (NO2) en ozon betreft (O3), blijft de uitstoot in heel wat landen boven de norm die door de Werelgezondheidsheidsorganisatie (WHO) als veilig wordt beschouwd (*).  

Die 3 stoffen hebben in 2016 in de 41 landen tot meer dan 400.000 vroegtijdige overlijdens geleid. 

Fijnstof veroorzaakte veruit de meeste vroegtijdige overlijdens: 412.000, gevolgd door stikstofdioxide (71.000) en ozon (15.100).
De cijfers voor de 28 landen van de Europese Unie liggen in dezelfde lijn:  374.000, 68.000 en 14.000. 

Maatregelen werken, maar mogen strenger

In 2015 lag het sterftecijfer voor fijnstof nog hoger. Toen werden in de 28 landen van de Europese Unie nog 391.000 vroegtijdige overlijdens geteld. Voor het EEA bewijzen de cijfers dat de maatregelen die Europa tegen luchtvervuiling neemt, werken. Al zouden ze volgens EEA best strenger mogen zijn, want de sterftecijfers zijn nog altijd te hoog.  

Het EEA kijkt dan ook hoopvol naar het EU Clean Air Forum dat de Europese Commissie eind november in Slovakije organiseert. Daar wordt onder meer gesproken over nieuwe beleidsmaatregelen.  

* Voor de uitstoot van fijnstof heeft de Europese Unie een eigen norm, die minder streng is als die van de WHO. (Alleen Estland en Finland beantwoorden aan de strenge WHO-norm)  Voor 7 lidstaten blijkt ook de Europese norm niet haalbaar: Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Italië, Polen, Roemenië en Slovakije.  

De luchtkwaliteit in Europa wordt permanent in het oog gehouden door meer dan 4.000 meetstations. De resultaten vindt u terug op de website European Air Quality Index.  

Meest gelezen