Bos+ wil opnieuw niet weten van uitbreidingsplannen van transportbedrijf Essers in Genk

De natuurvereniging Bos+ tekent beroep aan tegen de plannen van het transportbedrijf Essers om in Genk 9 hectare bos te kappen op de vroegere terreinen van poortenfabrikant Hörmann. Volgens Bos+ kiest Essers andermaal voor ontbossing en is er geen onderzoek gebeurd naar betere locaties

De Hörmann-site aan de Woudstraat waar Essers nu wil uitbreiden, is een alternatief voor de eerste geplande uitbreiding van Essers. Daarvoor moest 12 hectare bos gekapt worden, maar die plannen wees de Raad van State af omdat het om Europees beschermd bos ging.

Volgens Bert De Somviele van Bos+ is Essers "een brokkenparcours aan het rijden als het op bos aankomt. Er was eerst de kap van een waardevol Ferrarisbos in Wilrijk. Daarna volgden de plannen om in Genk uit te breiden en 12 hectare bos te kappen en nu is er dit nieuwe ontbossingsplan in Genk. En dat terwijl er net in Genk heel wat industriegrond beschikbaar is."

Geen onderzoek naar alternatieven

Bos+ zal daarom beroep aantekenen tegen de omgevingsvergunning die de stad Genk aan Essers gaf. Volgens Bert De Somviele is er net zoals de vorige keer geen onderzoek gebeurd naar beter geschikte locaties om uit te breiden.

"Normaal gezien moet er vanaf dat 3 hectare bos gekapt wordt een onderzoek gebeuren naar de milieueffecten. Maar ook deze keer heeft Essers zich aan die verplichting kunnen onttrekken. Er is dus geen onderzoek gebeurd naar alternatieven en ook de fauna en flora in het gebied is niet onderzocht."

Minder waardevol

Bos+ geeft wel toe dat dit bos minder waardevol dan het vorige dat Essers wilde laten kappen.  Een van de voorwaarden voor de omgevingsvergunning is bovendien dat Essers 12 hectare nieuw bos in Oudsbergen aanplant. Maar volgens Bert De Somviele kan je een bos niet zomaar op korte tijd vervangen en heeft een bestaand bos grote waarde op het vlak van klimaat en ecologie. 

Essers wil op de Hörmann-site onder meer nieuwe magazijnen bouwen en een cross-dock waar goederen onmiddellijk worden overgeladen. De uitbreiding zou 110 nieuwe jobs opleveren.

Meest gelezen