De Block vreest nieuwe asielcrisis: "Vluchtelingenstroom uit Syrië komt 9 kansen op de 10 naar Europa"

Minister Maggie De Block (Open VLD), bevoegd voor Asiel en Migratie, vreest voor een nieuwe asielcrisis naar aanleiding van de Turkse inval in het noordoosten van Syrië. "De vluchtelingenstroom die weer op gang zal komen, komt 9 kansen op de 10 naar Europa", zegt ze in "De ochtend" op Radio 1. "Er moet echt op Europees niveau een beter asielbeleid worden gemaakt."

De Block was van 2011 tot 2014 staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Daarna werd ze opgevolgd door Theo Francken (N-VA). Nadat de N-VA de federale regering verliet eind 2018, heeft ze die bevoegdheid opnieuw overgenomen.

Turkije is het noordoosten van Syrië binnengevallen. Volgens De Block heeft dat conflict mogelijke gevolgen voor heel de Europese Unie. "Dan spreken we niet alleen over de vroegere IS-strijders of hun vrouwen, maar ook over de vluchtelingenstroom die weer op gang gaat komen", zegt ze. "9 kansen op de 10 komt die naar Europa en dan zitten we weer middenin een migratiecrisis. Men spreekt van 3,5 miljoen vluchtelingen die daar zitten."

Ik moet zo'n 500 à 600 plaatsen per maand bijmaken

Nu al ziet De Block dat het aantal asielaanvragen aan het stijgen is bij ons en onze buurlanden. "Ik moet zo'n 500 à 600 plaatsen per maand bijmaken", vertelt ze daarover. "Dat is een heel uitdaging en vraagt heel wat van onze gemeenten en mijn administratie." Het doet haar wat denken aan de crisissen van 2011 en 2015 (red. onder haar opvolger Francken). "Nu zijn we 2019 en we zitten er weer in."

De Block wijst vooral richting Europa. "De Europese Unie neemt te traag beslissingen over bijvoorbeeld het terugstuurbeleid", zegt ze. "Ik ben in 2011 bevoegd geworden voor Asiel en Migratie en in 2014 weggegaan. Ik ben in 2018 teruggekomen en er is nog niets veranderd." Daarmee bewijst Europa haar eigen onmacht, aldus De Block. "Er moet echt op Europees niveau een beter asielbeleid worden gemaakt."

Meest gelezen