Opsteker voor wie 500.000 euro op effectenrekening heeft: effectentaks gaat in de prullenmand

Het Grondwettelijk Hof heeft de effectentaks die vorig jaar werd ingevoerd, vernietigd. Bijgevolg zal de fiscus voortaan geen 0,15 procent belasting meer mogen heffen op effecten­rekeningen waarop meer dan 500.000 euro staat. De Staat hoeft de taks die al betaald werd echter niet terug te betalen. 

De effectentaks werd twee jaar geleden in het leven geroepen in het zogenoemde Zomerakkoord van de regering-Michel. De nieuwe belasting was een heffing van 0,15 procent op effectenrekeningen (aandelen, obligaties, fondsen, kasbons en warrants) waar meer dan een half miljoen euro op staat. Het was de bedoeling 254 miljoen euro in de staatskas te brengen. 

Over de uitwerking bestond toen heel wat discussie tussen de regerings­partijen: CD&V was heel erg vóór, de N-VA toonde zich kritisch. Uiteindelijk kwam er in de herfst van 2017 een akkoord uit de bus en vanaf vorig jaar werd de belasting geheven.

Discriminerend?

De Raad van State toonde zich kritisch over de nieuwe belasting omdat niet-beursgenoteerde aandelen en rechtspersonen niet onder de maatregel vielen. 

Mensen met een half miljoen euro of meer op een effectenrekening konden ook aan de taks ontsnappen door die rekening op naam van meerdere titularissen te zetten.

Door deze achterpoortjes zou volgens de Raad het gelijkheidsprincipe van de grondwet overtreden worden. 

Niet terugbetalen

Het Grondwettelijk Hof volgt nu diezelfde redenering in een zaak die door een aantal partijen was aangespannen. Het Hof stelt dat de effectentaks het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie op meerdere punten schendt. 

De belasting gaat bijgevolg de prullenmand in. De staat hoeft de intussen geïnde gelden echter niet terug te betalen. Vorig jaar bracht de taks 226 miljoen op.

Bekijk hier de toelichting van Michaël Van Droogenbroeck:

Videospeler inladen...

Meest gelezen