Charles Michel op EU-top: "Europese Unie moet meer ambitie tonen op internationaal niveau" 

In Brussel zitten de Europese leiders ook vandaag nog samen. De gesprekken gaan niet enkel over het brexitakkoord. Ook de meerjarenbegroting 2021-2027 ,het klimaatbeleid van de EU en kwesties zoals de Turkse inval in het noorden van Syrië of de potentiële toetreding van Noord-Macedonië en Albanië komen aan bod. 

Turkse inval in Syrië en het tijdelijke bestand met de Koerden

De Europese leiders hebben gisteren de inval van Turkije in het noorden van Syrië veroordeeld. Premier Charles Michel spreekt van een duidelijk signaal aan Turkije: "We hebben een duidelijke boodschap gestuurd. De veroordeling van de Europese Unie is geen detail".

Tijdens de Europese onderhandelingen van gisteren raakte ook bekend dat er een tijdelijk bestand komt tussen Turkije en de Koerden. Dat bestand is er gekomen mede door Amerikaanse bemiddeling. De Europese Unie stond erbij en keek ernaar zonder veel invloed uit te oefenen.

Ik ben akkoord dat de Europese Unie op internationaal niveau veel meer ambitie moet tonen om onze eigen belangen te kunnen verdedigen
Charles Michel, eerste minister van België

Premier Charles Michel vindt dan ook dat de EU met een sterker veiligheidsbeleid op de proppen moet komen: "Ik ben akkoord dat de Europese Unie op internationaal niveau veel meer ambitie moet tonen om onze eigen belangen te kunnen verdedigen. Als we meer invloed willen uitoefenen, moeten we ook een sterke en coherente strategie doorvoeren wat ons defensiebeleid betreft." 

Toetreding van Noord-Macedonië en Albanië tot de EU

Premier Charles Michel betreurde ook dat er donderdagavond geen akkoord werd bereikt over het opstarten van toetredingsgesprekken met Noord-Macedonië en Albanië. 

Michel benadrukt het belang van de regio en zegt dat het nodig is om de onderhandelingen met de Europese leiders verder te voeren: "De westelijke Balkan is een zeer belangrijke regio voor de toekomst van de Europese Unie. Er zijn veel actoren die een duidelijke rol spelen. In mijn ogen is een duidelijke strategie van de Europese Unie van cruciaal belang," aldus premier Michel.

Premier Boyko Borissov van Bulgarije waarschuwde gisteren nog uitdrukkelijk voor invloed van buitenlandse spelers. Volgens Borissov zullen landen als Rusland, China of Turkije profiteren van de situatie en hun invloed in de regio uitbreiden als de EU de westelijke Balkan de rug toekeert.

De westelijke Balkan is een zeer belangrijke regio voor de toekomst van de Europese Unie. In mijn ogen is een duidelijke strategie van de Europese Unie van cruciaal belang

Charles Michel, eerste minister van België

Charles Michel zei voorts: "We hebben gisteren vastgesteld dat er na intense debatten op dit moment geen unanimiteit mogelijk was. Dat betekent niet dat het niet nodig is om nog verder over de kwestie te onderhandelen."  Verder zei premier Michel dat België niet zou kunnen wegen op het debat: "Gezien de lopende zaken hebben we een mandaat om een consensus te steunen, maar we kunnen geen actieve rol spelen". 

Laatste EU-top als Belgische premier?

Op de vraag of de EU-top zijn laatste zou zijn als eerste minister van België, reageerde Michel voorzichtig: "Dat gaat van de omstandigheden afhangen, maar in principe is er geen andere EU-top voorzien". Daarnaast gaf de Belgische premier ook aan zich voor te bereiden op zijn toekomstige functie als Europees president. "Ik doe mijn job als premier in lopende zaken voor het belang van ons land. Tegelijkertijd moet ik mij voorbereiden voor een belangrijke functie", aldus premier Michel.

Meest gelezen