Videospeler inladen...

Gezinsbond: "Alle ouders van levenloos geboren kinderen moeten mogelijkheid hebben tot registratie" 

De Gezinsbond wil dat het zonder beperkingen voor alle ouders mogelijk wordt om een levenloos geboren kindje te registreren en een naam te geven. Registreren kan nu na minimaal 140 dagen zwangerschap en er zijn beperkingen aan verbonden. Maar volgens de Gezinsbond moeten ouders meer ruimte krijgen om te beslissen wat zij willen.

Het registreren van een levenloos geboren kindje kan in België nog niet zo heel erg lang. In 1999 na talloze getuigenissen van verdriet en vraag om erkenning was het dan toch zover. Sindsdien kunnen ouders hun levenloos geboren kindje officieel een naam geven door het in te schrijven in het overlijdensregister.

Aan die mogelijkheid zijn wel een aantal voorwaarden en beperkingen verbonden. De belangrijkste is de duur van de zwangerschap: minimum 180 dagen oftewel ruim 25 weken. 

In april van dit jaar werd de wet aangepast. Vanaf nu is het mogelijk om een doodgeboren kindje te registreren vanaf 20 weken zwangerschap. Maar de Gezinsbond wil die leeftijdsbeperking weg. Alle ouders moeten de mogelijkheid hebben tot registratie, zonder beperking.

De angst voor een overlapping tussen het recht op abortus (tot 12 weken zwangerschap) en de registratie van een levenloze geboorte wuift de Gezinsbond weg. "Het is perfect mogelijk dat een moeder zich door omstandigheden verplicht voelt om over te gaan tot abortus en toch enorm lijdt onder het verlies. Ook zij moet kunnen overgaan tot registratie."

Ook in het geboorteregister

Doodgeboren kindjes kunnen dus ingeschreven worden in het overlijdensregister. Ze komen niet in het geboorteregister. "Hoe kan je nu een overlijden officialiseren zonder dat je erkent dat het leefde?", vraagt de Gezinsbond zich af. Voor kinderen vanaf 180 dagen zwangerschap mag het, maar dat moet kunnen voor àlle kinderen. "Met voor- en achternaam en niet enkel met voornaam. Want net die familienaam geeft aan dat het kind behoort tot een familie, dat het deel uitmaakt van een gezin."

Hoe vaak doen ouders het?

Sinds de wetswijziging worden er elke maand zo'n 80 aktes opgemaakt voor een levenloos kind. 446 in totaal in de periode van april tot begin september.

Een mooi gebaar bij het aanpassen van de wet in april van dit jaar is overigens ook de mogelijkheid die geboden wordt aan ouders die vroeger een kindje verloren voor het geboren werd. Zij hebben nog tot 31 maart 2020 de kans om te registreren, mits het voorleggen van een attest

Bekijk hieronder het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen