ImageGlobe

Amerikaans bedrijf gaat toch door met ontwikkeling van nieuw alzheimermedicijn: "Dit is fantastisch nieuws"

Het Amerikaanse biotechbedrijf Biogen wil volgend jaar in Amerika een licentie aanvragen om een nieuw medicijn tegen alzheimer op de markt te brengen. Nog maar vier maanden geleden had Biogen aangekondigd dat het de ontwikkeling van het medicijn zou stopzetten. Dat het medicijn er nu toch komt, is volgens alzheimeronderzoeker Bart De Strooper (KU Leuven) “fantastisch nieuws.” 

Het medicijn dat Biogen ontwikkelt heet Aducanumab. Het bestrijdt zogenoemde amyloïde plakken in de hersenen. Dat zijn abnormale ophopingen van een bepaald eiwit tussen de zenuwcellen. Wetenschappers vermoeden dat die plakken een rol spelen bij het ontstaan van alzheimer. 

Nieuwe evaluatie

Uit klinisch onderzoek met het medicijn was gebleken dat de eerste resultaten tegenvielen. Voor Biogen was dat de reden om de ontwikkeling van het medicijn stop te zetten. Maar intussen zijn er resultaten bijgekomen en is het onderzoek opnieuw geëvalueerd. Nu is de conclusie dat het medicijn toch gunstige effecten heeft, zeker als het in hoge dosissen wordt toegediend.

De patiënten die in het onderzoek met het medicijn behandeld werden, zouden er minder snel op achteruitgegaan zijn. Het medicijn zou typische verschijnselen als geheugenverlies en spraakverwarring tegengaan.          

Goedkeuring van FDA

Omdat de gunstige effecten van het medicijn intussen ook erkend zijn door het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA (wat betekent dat het ook wordt terugbetaald), wil Biogen volgend jaar een licentie aanvragen om Aducanumab in Amerika op de markt te brengen.

“Toen het nieuws vanochtend bekend gemaakt werd, is het internet ontploft”, zegt De Strooper. “Zowat al mijn collega’s waren net als ik razend enthousiast. Het is de eerste keer in jaren dat er een nieuw alzheimermedicijn op de markt komt. En bovendien is het ook het allereerste dat zich richt op die plakken, waarvan wij denken dat ze alzheimer veroorzaken.”  

Toen het nieuws vanochtend bekend gemaakt werd, is het internet ontploft.

Prof. Bart De Strooper, alzheimeronderzoeker KU Leuven

“De hypothese dat amyloïde plakken alzheimer veroorzaken, is al verschillende keren bij mensen onderzocht. Maar die onderzoeken zijn om verschillende redenen telkens mislukt. Het klinisch onderzoek met het nieuwe medicijn toont aan dat de hypothese wellicht juist is. Wat de hoop doet opwakkeren dat de ziekte ook echt te genezen is.”

Enthousiast maar voorzichtig

Hoe enthousiast hij ook is, toch pleit De Strooper voor voorzichtigheid. “We weten op dit moment nog niet hoe goed het medicijn precies werkt, en welke effecten het heeft op lange termijn. Nu het medicijn wordt goedgekeurd in Amerika, kan het binnenkort worden toegediend aan een grotere groep patiënten. Die zullen allemaal worden opgevolgd. Zo zullen we de werking en de waarde van het medicijn pas echt kunnen begrijpen. Tot nu toe is het medicijn alleen toegediend aan patiënten bij wie de ziekte al vergevorderd was. Maar wij verwachten dat het nog beter zal werken bij patiënten die net ziek zijn geworden.”

Wij verwachten dat het medicijn nog beter zal werken bij patiënten die net ziek zijn geworden.

Prof. Bart De Strooper, alzheimeronderzoeker KU Leuven

De Strooper gelooft dat er op korte termijn nog meer medicijnen zullen volgen. “Andere bedrijven zullen nu inzien dat investeren in alzheimeronderzoek loont en ook met medicijnen willen uitpakken. Vergelijk het met de strijd tegen aids. Op de eerste pil tegen die ziekte was het jaren wachten. Maar zodra die er was, zijn er snel andere bij gekomen.”   

De Strooper verwacht dat Aducanumab over een paar jaar ook in Europa beschikbaar zal zijn.    

Meest gelezen