Meerderheid van de Belgen wil altijd wintertijd

Een grote meerderheid van de Belgen is voorstander om het systeem van winter- en zomertijd af te schaffen. Dat blijkt uit een bevraging van de overheid die deze zomer bij 2.000 Belgen is afgenomen. De helft van de Belgen verkiest daarbij de wintertijd, 45 procent wil liever altijd zomertijd. De bevraging is er gekomen nadat Europa vorig jaar beslist heeft om de halfjaarlijkse uurverandering af te schaffen. 

Toen vorig jaar bekend werd dat de meerderheid van de Europeanen af wil van de switch tussen winter- en zomertijd, besliste Europa om gehoor te geven aan de burgers. Tegen 2021 moet elke lidstaat beslist hebben of ze kiezen voor permanente winter- of zomertijd.

Ontslagnemend eerste minister Charles Michel (MR) gaf meteen na dat nieuws aan dat België dezelfde tijd zal hanteren als Nederland en Luxemburg. En dat er een nieuwe bevraging zou komen bij de Belgen. Die is afgenomen tussen 9 en 17 augustus dit jaar, bij een panel van 2.000 burgers, representatief voor de Belgische bevolking.

Zij moesten een twintigtal vragen beantwoorden en kregen de mogelijkheid om voor en na het lezen van een lijst van voor- en nadelen voor elk voorgesteld alternatief te stemmen.

Uit de resultaten blijkt dat 83 procent van de Belgen af wil van het systeem van winter- en zomertijd. Als ze moeten kiezen tussen winter- en zomertijd, is er een lichte voorkeur voor de wintertijd. 50 procent van de mensen die geantwoord hebben, staan achter de wintertijd, 45 procent koos voor zomertijd.

Walen neigen eerder naar de zomertijd

Vooral de Vlamingen hebben een iets grotere voorkeur voor de wintertijd: 52 procent van de Vlamingen koos voor de wintertijd, tegenover 47 procent van de Walen en 51 procent van de Brusselaars. 49 procent van de Walen kiest toch liever altijd zomertijd, tegenover 43 procent van de Vlamingen en 42 procent van de Brusselaars.

Toch vinden 4 op de 5 Belgen dat het belangrijker is om eenzelfde tijdregeling in te voeren als in de buurlanden. Dit om de uitwisselingen en communicatie tussen de landen niet te belemmeren en het de bevolking en de bedrijven niet moeilijk te maken. 

Het is nu aan de volgende regering om zich te buigen over de harmonisatie van de tijdsregeling op Europees niveau. Volgens de FOD Kanselarij zijn de resultaten van de opiniepeiling één van de elementen waarop België zich zal baseren bij een uiteindelijke beslissing.

Meest gelezen