Geen 2 weken vakantie na elkaar, tijdelijke contracten en veranderende uurroosters: waarom de zorgsector actievoert

In de federale zorginstellingen voeren de vakbonden vandaag actie. Ze eisen onder andere meer aaneensluitende vakanties, betere planning van de dienstroosters en minder tijdelijke arbeidscontracten. Voor de patiënten is er geen hinder.

Wie vandaag een ziekenhuis of andere zorginstelling bezoekt, zal merken dat de sfeer er toch wat anders is. Vandaag is er immers een nationale actiedag.

Wees gerust, als patiënt zal u geen hinder ondervinden. De bedoeling van de vakbonden is om het personeel te informeren en sensibiliseren. Niet om te staken of werkonderbrekingen te organiseren.

"Gemaakte afspraken dreigen dode letter te blijven"

Maar waarom voert de zorgsector actie vandaag? Daarvoor moeten we even terug in de tijd. Op 25 oktober 2017 ondertekenden de sociale partners en de toenmalige federale regering een nieuw sociaal meerjarenakkoord voor de gezondheidsector. Maar twee jaar later dreigen volgens de vakbonden "tal van afspraken dode letter te blijven", vertelt Mark Selleslach van de christelijke vakbond ACV.

Twee weken vakantie na elkaar, dat is in veel ziekenhuizen moeilijk.

Mark Selleslach, christelijke vakbond ACV

"Volgens het akkoord heeft iedere werknemer recht op minstens 2 weken vakantie, inclusief de 3 weekends, na elkaar. Maar dat is in veel ziekenhuizen moeilijk. Ook de uurroosters zijn een probleem. Hoe langer op voorhand de uurroosters gemaakt worden, hoe makkelijker werk en privé gecombineerd worden. Maar te vaak horen we verhalen van onvoorziene wissels en bijkomende shiften. En dan zijn er nog onnodig veel tijdelijke contracten. Dat brengt ook veel onzekerheid met zich mee. Dat zijn toch allemaal zaken die veel beter kunnen", besluit Selleslach (ACV).

Wat moet er gebeuren volgens de vakbonden?

Maar als die afspraken allemaal in het meerjarenakkoord staan, hoe komt het dat ze nog niet worden gerespecteerd? "De werkgeversorganisaties ondertekenden het sociaal akkoord", vertelt Selleslach (ACV). "Maar om die uit te voeren op de werkvloer zijn collectieve arbeidsovereenkomsten nodig (cao's). En net die worden geblokkeerd. Daarom vinden wij het nu tijd voor acties, we willen aan de alarmbel trekken bij de directies want als er niets gaat veranderen, dan komen er meer acties."

Meest gelezen