Acties bewakingsagenten: Overleg in bewakingssector afgesprongen

Het overleg in de sector van de bewaking is in de nacht van woensdag op donderdag afgesprongen. Dat meldt Steve Rosseel van ACV Voeding en Diensten. De onderhandelingen verliepen moeilijk en hebben geen resultaat opgeleverd.

De vakbonden proberen sinds juni om een akkoord af te sluiten voor een verhoging van de koopkracht en betere werkomstandigheden. Werken in de sector is volgens de vakorganisaties niet leefbaar meer als er geen koopkrachtverhoging komt en vooral een betere verloning van de flexibiliteit in de bewakingssector.

"De werkgevers vinden dat hun mandaat voor het invullen van de loonnorm volledig is uitgeput, wij beschikken over andere cijfers. (...) We hebben onze eisen al getemperd en daar wil men nu nog verder op afdingen", vervolgt Rosseel. Het overleg liep volgens de vakbondsman vooral vast op de invulling van de loonnorm voor 2019 en op de premies.

Er zijn voorlopig geen afspraken gemaakt over verdere onderhandelingen tussen bonden en werkgevers. Vrijdag hebben de vakbonden wel een infovergadering met gedelegeerden gepland over de inhoud van de gesprekken en zullen er afspraken worden gemaakt in verband met acties, aldus nog Rosseel. Wat mogelijke acties op donderdag betreft is er niets structureel gepland, maar eventuele spontane acties die zouden ontstaan, zijn in elk geval wel gedekt door de stakingsaanzegging, luidt het.

Maandag was er nog een verzoeningspoging van een sociaal bemiddelaar om de plooien tussen de bonden en de werkgevers enigszins glad te strijken. Woensdagnamiddag gingen de bonden en de werkgevers, onder leiding van een sociaal bemiddelaar, dan opnieuw rond de onderhandelingstafel zitten. Op voorhand was echter bij de vakbonden al te horen dat er weinig hoop was op een snel compromis. Indien er geen toegevingen komen van de werkgevers, volgen er mogelijk spontane acties, luidde het vooraf.

De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) betreurt intussen het mislukken van de onderhandelingen. "De werkgevers hebben verschillende voorstellen op tafel gelegd, die samen de loonnorm volledig uitputten. Het voorstel van de werkgevers bestond uit koopkrachtverhoging, een betere vergoeding van de flexibiliteit en maatregelen rond werkbaar werk en mobiliteit", klinkt het in een persbericht in de nacht van woensdag op donderdag.

De beroepsvereniging zegt te betreuren "dat de vakbonden daar, ook na tussenkomst van de sociaal bemiddelaar, geen genoegdoening konden in vinden". "We hebben voor sociaal bemiddeling gevraagd zodat nieuwe stappen kunnen worden ondernomen teneinde tot nieuwe onderhandelingen te komen en de sociale vrede te bewaren", klinkt het tot slot.

De vorige onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers dateerden van 14 oktober en liepen toen uit op een totale blokkade. Er werd vervolgens een stakingsaanzegging ingediend, waarna het gemeenschappelijk vakbondsfront dinsdagochtend al een eerder symbolische actie voerde aan het NAVO-hoofdkwartier. Dat maakte echter dat op Brussels Airport minder bewakingsagenten kwamen opdagen, met langere wachttijden aan de veiligheidscontrole op de luchthaven als gevolg.

Meest gelezen