Belpress.com

Jobs, jobs, jobs maken Belgische werknemer gemiddeld 11 maanden jonger

De Belgische werknemer is gemiddeld 41,4 jaar oud. Dat blijkt uit cijfers die dienstenleverancier Acerta verzamelde op basis van een steekproef bij 250.000 werknemers. De werknemer is jonger geworden en dat is een ommekeer in vergelijking met een paar jaar geleden. In 2018, het jaar van de steekproef, was de gemiddelde werknemer 11 maanden jonger dan het jaar daarvoor. Jobcreatie is de verklaring.

De Belgische arbeidsmarkt verjongt voor het eerst in jaren. Als we de laatste vijf jaar bekijken (2013-2018), dan werd de gemiddelde werknemer in België in de periode 2013-2016 elk jaar drie maanden ouder. In 2017 vertraagde dat tot 1 maand en in 2018 kwam de ommekeer: de werknemer was plots gemiddeld 11 maanden jonger. (lees verder onder de grafiek)

De daling van de gemiddelde leeftijd van de werknemer is toe te schrijven aan de jobcreatie sinds 2017, zegt Dirk Wijns van Acerta: “Er was een explosie van jobs in 2017 en 2018. De regering had dat beloofd – herinner u de jobs, jobs, jobs - en die jobs zijn er ook gekomen. Er zijn toen vooral veel nieuwe jonge mensen aangeworven en dat heeft geleid tot de verlaging van de gemiddelde leeftijd die we nu zien. Bijna 1 op de 3 werknemers is nu jonger dan 35 jaar.”

De verjonging zet zich overal door: bij arbeiders en bedienden, mannen en vrouwen, en bij alle statuten, sectoren en regio’s. En dus ook in de zorgsector, de social profit (zie grafiek hieronder). “Dat vooral is goed nieuws”, zegt Dirk Wijns, “want daar zitten we met een aanzienlijk hogere leeftijd dan het nationale gemiddelde." 

"In de social profit (ziekenhuizen, rusthuizen, gehandicaptenzorg…) is de gemiddelde leeftijd van een werknemer 43,2 jaar. Dat is ruim 2,5 jaar hoger dan het nationale gemiddelde van 41,4 jaar. De social profit profiteert mee van de algemene verlaging van de gemiddelde leeftijd, maar heeft nog altijd de oudste werknemers.” (lees verder onder de grafiek)

Kleinste ondernemingen hebben jongste werknemers

De steekproef levert nog een paar opvallende resultaten: een werknemer in de kleinste ondernemingen is gemiddeld 3,5 jaar jonger dan zijn collega in de grootste. In ondernemingen tot 10 werknemers is de gemiddelde leeftijd 39,5 jaar, in ondernemingen met meer dan 500 werknemers is de werknemer gemiddeld 43 jaar. Een verklaring heeft Acerta niet gezocht, vermoed wordt dat werknemers van kleine bedrijven na enkele jaren doorstromen naar grote bedrijven.

Ook de arbeider wordt jonger, maar is toch 1,5 jaar ouder dan de gemiddelde bediende. Dirk Wijns: “Je zou denken, die arbeider begint jonger en drukt dus de gemiddelde leeftijd, en dat klopt ook, maar tegelijk is er in de industrie de voorbije jaren minder aangeworven dan in de dienstensector. Vandaar dat de arbeiders gemiddeld wat ouder zijn.”

Meest gelezen