"Straten in Antwerpse binnenstad leefbaarder dan die buiten de ring" 

Inwoners van de Antwerpse binnenstad zijn over het algemeen tevredener over de leefbaarheid van hun straat dan zij die buiten het centrum wonen. Dat blijkt uit een analyse van de verkeerstelling Straatvinken en bijbehorende bevraging. Volgens de onderzoekers ligt dat aan het hogere aandeel voetgangers en fietsers in de straten van de binnenstad.

Bij de tweede "Straatvinken" verkeerstelling, op 16 mei dit jaar, hebben meer dan 2.000 mensen een uur lang al het voorbijkomende verkeer in hun straat genoteerd. Dat gebeurde dit jaar in stad Antwerpen en 83 andere steden en gemeenten. Het project van De Ringland Academie wordt wetenschappelijk ondersteund door de UAntwerpen en KU Leuven.

De modal split 50/50 over de hele vervoerregio tegen 2030 is nog niet in zicht 

Thomas Vanoutrive, mobiliteitsexpert UAntwerpen

Net zoals vorig jaar gingen de tellers de "modal split" na, de verhouding tussen niet en wel duurzame vervoersmogelijkheden. In het "Toekomstverbond" met de Vlaamse overheid staat dat de huidige verhouding van 70 procent auto's en 30 procent duurzame vervoersmiddelen - te voet, met de fiets, openbaar vervoer -, naar een 50/50-verhouding moet. 

"De modal split 50/50 over de hele vervoerregio tegen 2030 is nog niet in zicht. Hoe verder van de stad hoe hoger het aandeel auto’s in de verkeersmix", oordeelt Thomas Vanoutrive, mobiliteitsexpert aan de UAntwerpen. Een vergelijking van de resultaten uit 2019 en 2018 toont dat ook aan. Een blauwere bol, staat voor een groter percentage duurzaam verkeer in de betreffende straat, een rodere bol slaat dan weer op overwegend niet duurzaam verkeer.

"Straatvinken" in kaart 2019:

"Straatvinken" in kaart 2018:

Hoe leefbaar is uw straat?

Dit jaar is aan de deelnemers ook gevraagd een extra bevraging in te vullen over de leefbaarheid van hun straat. De onderzoekers wilden zo de cijfers van het getelde verkeer en de verhouding duurzaam-niet duurzaam verkeer naast de leefbaarheidscore van de straat leggen.

Dat zorgde voor verrassende resultaten: "Bij straten met minstens 75 procent gemotoriseerd verkeer en ten hoogste 25 procent duurzaam verkeer, uitte 71 procent van de respondenten enkel negatieve gevoelens: ze voelden zich boos, bezorgd of machteloos over de leefbaarheid in hun straat", zegt Steff Deprez van studiebureau Voices That Count. In straten waar de modal split 25/75 was (vooral veel duurzaam verkeer dus), had nog maar 38% van de bevraagden een negatief beeld op de leefbaarheid van hun straat.

In de vraaglijst moesten deelnemers ook scores geven aan zaken als verkeersveiligheid en geluidshinder. De straten waar meer duurzaam verkeer (te voet, per fiets, openbaar vervoer) passeerde dan auto's of vrachtwagens scoorden daar -logischerwijs- beter op.

Binnenstad leefbaarder dan omliggende gemeentes

"Stel dat je beste vriend(in) overweegt om in je straat te komen wonen.  Wat zou je vertellen over je straat om hem/haar te overtuigen, of net niet te overtuigen om er te komen wonen?" Die vraag leverde net zoals de bevraging naar gevoelens over de leefbaarheid van de straat een verrassende correlatie op: "66 procent van de deelnemers die binnen de Antwerpse Ring wonen, zouden hun vriendin of vriend aanraden om daar te komen wonen. Slechts 19 procent raadt het eerder af", legt Huib Huyse van de onderzoeksgroep duurzame ontwikkeling (KU Leuven) uit. "Dat is beter dan het globale gemiddelde waar 44 procent positief is, terwijl maar liefst 39 procent afraadt om in de straat te komen wonen", concludeert hij.

66 procent van de deelnemers die binnen de Antwerpse Ring wonen, zouden hun vriendin of vriend aanraden om daar te komen wonen

Huib Huyse, onderzoeksgroep duurzame ontwikkeling (KU Leuven)

Sociale contacten, nabijheid van voorzieningen en toegang tot openbaar vervoer worden door deelnemers als troeven aangegeven om in de stad te wonen. Een hoge bebouwings- of verstedelijkingsgraad is volgens "Straatvinken" dus geen negatieve factor voor de beleving in en op de straat. Dat is voor de binnenstad zelfs stukken beter dan voor de gemeenten daar buiten, waar deelnemers niet snel een babbeltje op de stoep gaan slaan of hun kinderen buiten op straat laten spelen.

Uit enkele antwoorden van bevraagden blijkt wel dat een goede leefbaarheid ook gepaard kan gaan met werkpunten en problemen:

"Het is een doodlopende straat zonder veel autoverkeer waardoor het rustig is. Ze ligt ook in een multiculturele buurt wat tof is om te wonen. Het buurtleven mag wel beter."

"We hebben een fantastisch uitzicht op het kanaal met mooie zonsondergangen. Maar we zijn aan het ijveren tegen het sluipverkeer van personenwagen en vrachtwagens."

"Goed en rustig wonen, alleen is er in ons deel van de lange straat een serieus parkeerprobleem."

Overal drukke en rustige straten

"Of een straat in stedelijk gebied ligt of daarbuiten heeft weinig invloed op de verkeersdrukte. Het type straat daarentegen is wel belangrijk", klinkt het bij De Ringland Academie. Een woonstraat waar amper doorgaand verkeer komt, vind je zowel in stedelijk gebied als daarbuiten. In de gemiddelde lokale woonstraat worden in een uur tijd minder dan 100 voertuigen geteld, terwijl dat in lokale straten met een belangrijke verbindingsfunctie gemakkelijk 600 voertuigen zijn.

De Ringland Academie stelt de resultaten van "Straatvinken" uitvoerig voor op de Boekenbeurs die vanaf 29 oktober weer neerstrijkt in Antwerp Expo. Je kan ook zelf al kijken of voor jouw straat iemand heeft staan straatvinken via de kaart van "Straatvinken". De volgende editie staat alvast klaar: "Op 14 mei 2020 straatvinken we opnieuw, en dat elk jaar tot 2030. Zo gaan we na of het verkeer jaar na jaar gezonder wordt."

Meest gelezen