Gelijkekansencentrum Unia verdedigt Aalst Carnaval: "Niet bewust opgeroepen tot haat tegenover Joden"

De carnavalsvereniging Vismoil'n heeft de wet over discriminatie en antisemitisme niet overtreden met de praalwagen waar karikaturen van Joden op stonden. Dat is het besluit van Unia, het centrum voor gelijke kansen. Het centrum bezorgt dat rapport aan de Unesco die momenteel nadenkt over de schrapping van Aalst Carnaval als werelderfgoed. De folklore kan volgens het centrum blijven bestaan, als er maar goed over nagedacht wordt.

Unia, het Gelijkekansencentrum, heeft een rapport gemaakt naar aanleiding van de grote aandacht voor Aalst Carnaval. De praalwagen van de carnavalsgroep Vismoil'n veroorzaakte een storm aan protest tijdens het jongste carnaval van Aalst. Er stonden karikaturen van Joden op de wagen met stereotiepe zaken als haakneuzen, ratten en zakken met geld.

"Ons besluit is dat de wet niet is overtreden en dat men niet kwaadwillig heeft willen oproepen tot haat tegenover de Joodse gemeenschap", zegt Els Keytsman van Unia, "maar er zijn wel mensen gekwetst". Volgens Keytsman heeft de wagen van de Vismoil'n veel mensen gechoqueerd omdat het deed denken aan nazi propaganda. Vandaar dat er ook internationale aandacht voor was.

Diversiteit in de samenleving

Carnaval drijft op stereotypen en karikaturen. Het Gelijkekansencentrum krijgt er geregeld klachten over, niet alleen uit Aalst. "De diverse samenleving van vandaag voelt de nood om goed na te denken over hoe traditie een hedendaagse invulling kan krijgen." 

"Carnavalisten moeten goed nadenken, om van carnaval inclusief feest te maken", zegt Keytsman, waar alle gemeenschappen zich goed kunnen bij voelen. 

Praten om mekaar te verstaan

Het conflict tussen de Joodse gemeenschap en de carnavalisten is in dit geval uitgemond in een voor- en tegen. Het Gelijkekansencentrum heeft het conflict proberen te ontmijnen door beide partijen samen te brengen en met elkaar te laten praten. "Dialoog is belangrijk, want alleen als er gepraat wordt kan je elkaars gevoeligheden leren kennen en kan er begrip komen."

Of het conflict volledig ontmijnd is en beide partijen elkaar vergeven, daarover spreekt Els Keytsman zich niet uit. Ze vindt wel dat er in de toekomst voor het carnaval altijd moet gepraat worden met alle betrokken partijen. Op die manier kunnen ze "samen tot een groot feest komen."

Positief imago

Aalst carnaval, of carnaval in het algemeen, dreigt door deze zaak met een slecht imago opgezadeld te zitten. Dat het tij qua imago kan gekeerd worden bewijst de campagne over de voil jeanetten, weet Keytsman. "De stoet van de voil jeanetten liep op een bepaald moment de spuigaten uit. Er kwamen uitwerpselen, slachtafval en porno aan te pas." 

Dan heeft de stad ingegrepen en gezegd dat zoiets niet kon. Er zijn regels opgesteld en er is een positieve campagne gekomen over de voil jeanetten. "Het heeft geholpen, die uitwassen zie je nu niet meer en de jeanetten staan zelfs op de affiches."

Verdraagzaamheid bereiken

Om te vermijden dat zulke conflicten nog voorkomen, is praten dus van groot belang, maar volgens Els Keytsman is informeren en uitleg geven even belangrijk. "Als mensen bijvoorbeeld hebben geleerd dat de stereotiepe afbeeldingen van Joden met haakneuzen, geld en ratten, beelden zijn die ook de nazi's hebben gebruikt, dan kan je begrijpen waarom het nu bij die gemeenschap zo gevoelig ligt en dan ga je die beelden niet gebruiken." 

Unesco

Unia stuurt het rapport naar de overheden en naar de Unesco. Die organisatie denkt momenteel na over de verdere erkenning van Aalst Carnaval als werelderfgoed. De burgemeester van Aalst is de zaak bij de Unesco al gaan bepleiten. Begin december zou er een beslissing zijn.

Meest gelezen