Forum Joodse Organisaties oneens met besluit Unia dat Aalst carnaval niet discriminerend is voor Joden

Het centrum van gelijke kansen Unia zei in een rapport dat de carnavalswagen met Joodse karikaturen niet discriminerend was, maar het Forum van Joodse Organisaties is het daar niet mee eens. Het Forum vindt ook dat Unia voor haar beurt heeft gesproken.

Els Keytsman van Unia vertelde bij Radio2 Oost-Vlaanderen dat er een juridisch besluit was over de carnavalswagen met Joodse karikaturen. De afbeeldingen zijn volgens Unia niet discriminerend, maar wel kwetsend. Els Keytsman pleitte voor meer dialoog en begrip tussen de verschillende gemeenschappen zodat er in de toekomst misverstanden kunnen vermeden worden. Meer aandacht voor elkaars gevoeligheden en meer informatie zouden volgens haar dergelijke stormen kunnen vermijden. 

Hans Knoop van het Forum van Joodse Organisaties is het daar niet mee eens om twee redenen. Eerst en vooral is hij het niet eens met de inhoud van het besluit van Unia. "Unia komt tot conclusies die wij niet delen en waar we absoluut afstand van nemen." Knoop heeft een probleem met de rol van Unia. Het Gelijkekansencentrum kiest volgens hem duidelijk partij voor Aalst en het "toont geen enkel empathisch begrip voor onze grieven. We zullen ons er niet bij neerleggen."

Met de carnavalsverenigingen zelf heeft het Forum van Joodse Organisaties geen probleem.

Het Forum van Joodse Organisaties vindt ook dat Unia de afgesproken procedures niet heeft gevolgd. Het Forum heeft een klacht ingediend bij Unia en werd uitgenodigd op een vergadering samen met de carnavalsverenigingen. "Dat was een plezierig gesprek. We hadden het gevoel de mensen te hebben overtuigd dat er met die spot niet kan gelachen worden."

Hij vindt dat Unia voor haar beurt heeft gesproken: "Er was afgesproken om niet afzonderlijk naar de media te communiceren, maar wel een gemeenschappelijke verklaring te geven. Die is niet gekomen, we voelen ons in ons hemd gezet en misleid." 

Het Forum van Joodse Organisaties zal nu zowel bij de Unesco als bij de Europese Commissie in Brussel weer opnieuw aan de bel trekken.

Unia heeft het rapport ook aan die instellingen bezorgd.

kasto80

Meest gelezen