"Miraculeuze" ingaboom kan ontbossing van Amazonewoud helpen tegengaan

Het Amazonewoud in Zuid-Amerika heeft zwaar te lijden onder bosbranden en houtkap. In die mate zelfs dat sommige wetenschappers vrezen dat het woud zich niet meer zal herstellen. De ingaboom zou redding kunnen brengen. 

De inga (guama in het Spaans) is een boom die groeit op schrale bodems.  Bovendien brengt hij stikstof in de bodem waardoor die vruchtbaar wordt. Wetenschappers geloven dan ook dat de inga kan helpen om de ontbossing van het Amazonewoud tegen te gaan. 

"Mirakelboom"

Professor Toby Pennington, een expert in tropische planten, spreekt op de Britse omroep BBC van een "mirakelboom", die ontzettend snel groeit en de bodem vruchtbaar maakt voor andere planten en bomen. Hij ziet in de inga de ideale boom om grond die door landbouw of veeteelt is uitgeput weer tot leven te brengen. Zodat er op termijn weer bos kan  ontstaan. 

De ingaboom is in de Amazonelanden een inheemse soort. Hij maakt wortels die de bodem breken waardoor die meer water doorlaat en minder snel uitdroogt. De inga verliest ook veel bladeren die een humuslaag vormen waarop andere planten en organismen kunnen groeien. 

Artikel gaat voort onder foto.

De Inga edulis in bloei.

Bovendien draagt de inga eetbare vruchten. Boeren planten hem nu al aan, vaak in combinatie met andere gewassen. Onder ingabomen kunnen bijvoorbeeld perfect koffieplanten groeien. Of koeien grazen. Ze kunnen dus ook aangeplant worden op graslanden.  

Soja versus bomen

Wetenschappers hopen plaatselijke boeren te overtuigen van de kwaliteiten van de ingaboom. Zo zouden ze minder snel geneigd zijn hun grond te verkopen aan grote landbouwbedrijven, die bomen opofferen om soja te kunnen telen of grote kuddes te laten grazen.

In het Amazonewoud worden branden vaak aangestoken om ruimte te maken voor grootschalige landbouw. De ingaboom zou boeren kunnen aansporen om op een andere manier aan landbouw te doen. En bomen en bossen te sparen.    

Knolletjes en bacteriën

De inga behoort volgens Koen Es van de Plantentuin in Meise tot de familie van de mimosa of vlinderbloemigen, waartoe ook klaver, bonen en erwten behoren. "Al deze soorten hebben knolletjes aan hun wortels waarin bacteriën zitten", licht Es toe. "Die bacteriën zetten het stikstof vast in de grond. Ook bij ons worden vlinderbloemigen vaak aangeplant als bodemverrijker. Net zoals het blijkbaar in het Amazonewoud gebeurt."  

Meest gelezen