James Arthur Photography

Brusselaars komen in Vlaanderen betaalbare woning zoeken: "Met een klein inkomen vind je in Brussel geen woning"

Het aantal Brusselaars dat de hoofdstad ontvlucht om in Vlaanderen te gaan wonen, is de afgelopen 20 jaar sterk gestegen. In 2016 (het meest recente jaar met volledige cijfers) zijn 24.000 Brusselaars naar Vlaanderen getrokken. "Het gaat vooral om gezinnen die op zoek zijn naar een betaalbare woning", zegt Patrick Deboosere, demograaf aan de Vrije Universiteit Brussel, in "De wereld vandaag" op Radio 1.

Statistiek Vlaanderen heeft de handen in elkaar geslagen met de Brusselse en de Waalse administratie om de bevolkingsstromen in kaart te brengen. Daar komen enkele verrassende cijfers uit.

Jonge mensen gaan in Brussel studeren

Elk jaar verhuizen 10.000 Vlamingen en Walen naar Brussel. "Het gaat dan vooral om jonge mensen die er gaan studeren of er gaan wonen voor hun eerste job", vertelt Patrick Deboosere. 

"Als we het over een periode van tien jaar bekijken, zien we dat de helft van die 10.000 jonge mensen in Brussel blijft. De andere helft keert ofwel terug naar hun oorspronkelijke regio, ofwel naar elders in België." 

Daarnaast is Brussel ook een belangrijke "aankomstplek" voor migranten in België. "Die groep is heel divers", zegt Deboosere. "De grootste groep zijn Europeanen. We hebben het dan vooral over Fransen, Nederlanders  en Roemenen. Een groot deel van die migranten zijn ambtenaren voor de internationale instellingen in Brussel. Er is ook een kleine groep asielzoekers."

James Arthur Photography

Vlaanderen magneet voor de lagere inkomens

Meer dan 20.000 mensen verhuizen elk jaar van Brussel naar Vlaanderen. In 2016 ging het om 24.000 mensen, dat is 50 procent meer dan tien jaar eerder.

"Wat hier nieuw aan is, is dat het vooral om de mensen met een klein inkomen gaat", vertelt Deboosere. "Vroeger had je in Brussel veel goedkope woningen op de markt, maar die zijn er niet meer. Er zijn de voorbije jaren tienduizenden appartementen gebouwd in Brussel, maar die zijn allemaal voor tweeverdieners in de middenklasse."

Vooral mensen met een klein inkomen verhuizen naar Vlaanderen.

Patrick Deboosere, demograaf VUB

In Vlaanderen en Wallonië zijn er wel nog goedkopere woningen beschikbaar. "In Tienen bijvoorbeeld was er vroeger een suikerfabriek. De arbeidershuisjes die voor de fabriek zijn gebouwd zijn vrij goedkoop. Die zijn ideaal voor de mensen met lage inkomens uit Brussel.

Mensen die van Brussel naar Vlaanderen verhuizen gaan vooral op zoek naar gemeenten met een goede treinverbinding naar de hoofdstad. "Want ze werken wel nog vaak in Brussel."

Vlamingen verhuizen vaker naar Wallonië dan omgekeerd

Elk jaar verhuizen er 8.000 Vlamingen naar Wallonië, terwijl er in de omgekeerde richting 6.000 Walen in Vlaanderen komen wonen. "Ook dat heeft met woningprijzen te maken: mensen vinden soms vlak over de taalgrens een goedkope woning of bouwgrond", aldus Deboosere.

Kan Vlaanderen dit aan?

De bevolking in Vlaanderen groeit. Dat leidt tot de vraag: hoeveel mensen kunnen er nog bij? "Dat is vooral een kwestie van ruimtelijk beleid", zegt Deboosere. "In Nederland is de bevolkingsdichtheid nog dichter dan in Vlaanderen. Er kunnen dus nog wel mensen bij,  als Vlaanderen een goed ruimtelijk beleid voert."

Meest gelezen