"Niet de digitale tool Smartschool is een probleem, maar de manier waarop scholen er gebruik van maken"

De pedagoog Pedro De Bruyckere houdt een pleidooi voor een duidelijk digitaal beleid in scholen die online tools als Smartschool gebruiken. "Het is niet de bedoeling dat kinderen 's avonds laat nog digitale boodschappen krijgen. Het systeem moet de leerlingen mediawijsheid bijbrengen, maar er moet verstandig mee omgegaan worden", zegt De Bruyckere in "De wereld vandaag" op Radio 1.

De kandidaat-voorzitter van CD&V en zelfomschreven "ploetermoeder" op Twitter Katrien Partyka stuurde deze week een opmerkelijke tweet de wereld in.

Partyka stelt daarmee de digitale tools als Smartschool in vraag. Dat is een online tool waarmee scholen kunnen communiceren met ouders en leerlingen. In de tool kunnen onder meer resultaten, lesmateriaal, gedrag in de klas en taken gemeld worden.

In "De wereld vandaag" op Radio 1 vraagt Partyka zich af of de kinderen "in de digitale mallemolen moeten meedraaien, 24 uur op 24 uur, zeven dagen op zeven". 

"Het systeem van Smartschool is een commercieel gegeven. Ik vraag me af of we niet moeten kijken naar wat het effect daarvan is op kinderen. Je krijgt meldingen van scholen op de meest onmogelijke momenten. Voor kinderen betekent dat extra stress. Ze moeten altijd mee zijn met de laatste bleep op hun gsm", zegt Partyka.

Partyka wijst er ook op dat het gebruik van Smartschool extra werk is voor leerkrachten. "Ik vraag mij af wat de psychologische impact op de kinderen is. Als ouder zijn we wat gewoon. Wij zijn volwassen en we kunnen onze smartphone uitzetten. Voor kinderen op jonge leeftijd is het niet eenvoudig om te beseffen wanneer de school gedaan is. Zij zijn ook 24 uur op 24 geconnecteerd met de school. Ik vraag me af wat dat betekent voor kinderen."

Beluister het gesprek met Katrien Partyka uit "De wereld vandaag" hier en lees verder onder de audio:

Het probleem is niet de digitale tool, wel het gebruik ervan en het beleid van de school

Pedro De Bruyckere

De pedagoog en onderwijsspecialist Pedro De Bruyckere houdt een betoog over het zinvol gebruik van digitale tools als Smartschool in het onderwijs.

"Het systeem heeft voordelen. Het is een manier om de ouderbetrokkenheid en de transparantie te verhogen. Het is ook een manier om jongeren mediawijsheid bij te brengen. Smartschool is bovendien niet het enige platform dat gebruikt wordt. Er zijn ook andere platformen", aldus Pedro De Bruyckere in "De wereld vandaag".

Het is belangrijk dat de scholen goed omgaan met het systeem. "De voorbije jaren waren er heel veel gelijkaardige klachten van ouders, vakbonden, leerlingen. Die kwamen allemaal op hetzelfde neer, namelijk het beleid. Ja, de school heeft een tool om constant berichten te sturen, maar moet dat? Ja, je hebt de mogelijkheid om punten door te sturen naar de ouders, maar doe je dat vooraleer de kinderen ze gezien hebben? Dat zijn zaken waar de school moet over nadenken. Dat heeft meer te maken met het beleid van de school in plaats van de tool."

"Een goede school heeft een toetsbeleid en een huiswerkbeleid. Het is belangrijk dat er als school aangegeven wordt wanneer zaken verstuurd worden en wanneer niet. Je ziet dat ook bij bedrijven. Sommige bedrijven verbieden mails te sturen na een bepaald uur. Dat kan je als school ook doen. Het is logisch dat je geen berichten meer stuurt ’s avonds laat, want dan moeten de kinderen slapen", besluit De Bruyckere.

Beluister het gesprek met onderwijsspecialist Pedro De Bruyckere uit "De wereld vandaag" hier:

Meest gelezen