Voetgangerslicht aan begin van het zebrapad moet kruispunten veiliger maken 

Op twee kruispunten in Brugge en Menen loopt momenteel een proefproject waarbij het voetgangerslicht aan de overkant van het zebrapad is verdwenen. Dat licht zorgt volgens het Agentschap Wegen en Verkeer soms voor verwarrende en gevaarlijke verkeerssituaties. Daarom wordt nu getest of het veiliger is om het voetgangerslicht aan het begin van het zebrapad te plaatsen en uit het zicht van automobilisten te halen.

Voetgangers die een kruispunt willen oversteken, moeten vandaag kijken naar het verkeerslicht aan de overkant van het zebrapad. Maar autobestuurders die rechts afslaan, baseren zich vaak ook onterecht op dat licht, met gevaarlijke situaties en ongelukken tot gevolg. "Een autobestuurder die ziet dat het voetgangerslicht op rood staat, gaat hij er vaak van uit dat er geen enkele voetganger of fietser nog zal oversteken. Hij zal dan ook minder voorzichtig zijn als hij rechts afslaat", legt Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer uit.

"Toch kunnen er zich op dat moment wel nog voetgangers op het zebrapad bevinden die al aan hun oversteek begonnen waren. Ook fietsers kunnen nog oversteken, omdat zij soms langer groen licht hebben." 

Het kan ook verkeersagressie vermijden tegen voetgangers die nog aan het oversteken zijn tijdens rood licht

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit (Open VLD)

Daarom loopt er sinds deze zomer een proefproject op twee kruispunten. Het gaat om een kruispunt in Brugge op de N9, tussen de Maalse Steenweg en Doornhut - Vossensteert, en in Menen op het kruispunt tussen de N8 (Kortrijkstraat) en de N32. Daar wordt het voetgangerslicht geplaatst vóór het zebrapad en op ooghoogte.

"Door het verkeerslicht uit het zicht van automobilisten te nemen, hopen we dat ze zelf over de schouder gaan kijken om na te gaan of er geen fietsers of voetgangers meer oversteken."

Minder verkeersagressie

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) is er ook nog een ander potentieel voordeel: "Het kan ook de verkeersagressie vermijden tegen voetgangers die nog aan het oversteken zijn tijdens rood licht. Die krijgen vaak het verwijt dat ze aan de overkant moeten zijn voor het licht op rood springt, maar die interpretatie klopt niet."

Ook de Vlaamse Stichting Verkeerskunde is voorstander om het voetgangerslicht te verplaatsen. "Wie nu oversteekt op het zebrapad en halfweg het licht op rood ziet springen, begint zich soms te haasten, waardoor zeker bij ouderen het risico op vallen toeneemt", zegt woordvoerder Werner De Dobbeleer. 

Minister Peeters benadrukt dat het wel nog steeds de bedoeling is om zo veel mogelijk kruispunten conflictvrij te maken (kruispunten waarop afslaande automobilisten niet tegelijk groen licht hebben met overstekende voetgangers en fietsers, red.). "Dat is echter niet altijd mogelijk, omdat er dan vaak problemen zijn met aanvaardbare wachttijden. Deze verkeerslichten zouden een alternatieve oplossing kunnen zijn."

Het proefproject in Brugge en Menen loopt nog zeker tot midden volgend jaar en wordt dan geëvalueerd.

Meest gelezen