Vandaag is het Unequal Pay Day, of waarom vrouwen nog steeds minder verdienen dan hun mannelijke collega's

Vandaag is het Unequal Pay Day, dat is symbolische dag om het loonverschil tussen mannen en vrouwen aan te kaarten. In Europa verdienen vrouwelijke werkneemsters gemiddeld 16 procent minder dan hun mannelijke collega's. Om die ongelijkheid aan te kaarten start de vrouwenbeweging zij-kant een campagne op sociale media.

Vandaag, maandag 4 november, is het Unequal Pay Day. Dat is de dag waarop vrouwenbewegingen aandacht vragen voor het ongelijke loon tussen mannen en vrouwen. Uit Europese cijfers blijkt dat vrouwelijke werkneemster nog steeds 16 procent minder verdienen dan hun mannelijke collega's. Daardoor werken ze eigenlijk vanaf 4 november "gratis" tot het einde van het jaar.

Waarom verdienen vrouwen minder?

"Er zijn verschillende redenen waarom er nog steeds een loonkloof is" vertelt Vera Claes van de vrouwenbeweging zij-kant. "De grootste oorzaak is deeltijds werk. Veel meer vrouwen dan mannen werken deeltijds. In cijfers: in België werkt 44 procent van alle vrouwelijke loontrekkers deeltijds. Bij hun mannelijke collega's is dat maar 11 procent. Dat is een enorm verschil."

44 procent van alle vrouwelijke loontrekkers werkt deeltijds. Bij hun mannelijke collega's is dat maar 11 procent.

Vera Claes, vrouwenbeweging zij-kant

"Maar deeltijds werken is niet de enige verklaring. We zien ook dat vrouwen veel meer zorgverloven opnemen", vertelt Claes. "Dat zorgt ervoor dat opvallend meer vrouwen een langere periode thuis blijven om  bijvoorbeeld voor een ziek familielid te zorgen. En ook veel meer vrouwen dan mannen kiezen voor ouderschapsverlof."

"België scoort slechter dan het Europese gemiddelde"

De cijfers over alle Europese landen tonen een gemiddelde loonkloof aan van 16 procent. Maar België scoort slechter dan het Europese gemiddelde. Uit cijfers van de overheidsdienst Economie blijkt dat de loonkloof in ons land 20 procent is. Hoe komt dat?

"Het is gemengde conclusie" vertelt Vera Claes. "België is een goede leerling qua gelijkheid als je kijkt naar de uurlonen. Maar de maand- en jaarlonen tussen mannen en vrouwen vertonen grote verschillen. Dat komt omdat vrouwen vooral zachte jobs hebben. Dat zijn jobs in de zorgsector en die worden minder betaald. Wat ook meespeelt is het glazen plafond. Vrouwen stoten nog steeds minder door van uitvoerende functies naar leidinggevende jobs."

Om het loonverschil tussen mannen en vrouwen aan te kaarten start de vrouwenbeweging zij-kant met een sociale mediacampagne. "Iedere vrouwelijke medewerker koppelt aan haar mailbox een automatisch bericht waarin ze meedeelt dat ze niet meer beschikbaar is tot het einde van het jaar", besluit Claes.

Meest gelezen