Videospeler inladen...

Politieke partijen lanceren nieuw offensief tegen fiscaal gunstregime voor voetballers

Verschillende partijen willen het fiscale gunstregime voor profvoetballers aanpakken. Dat schrijven verschillende kranten. Nu betalen voetballers amper sociale bijdragen. Maar CD&V, SP.A en Open VLD komen met wetsvoorstellen die dat fiscale voordeel willen beperken of afschaffen.  De Pro League, de vereniging van de 24 profclubs in België, beseft ook dat het fiscaal gunstregime niet langer houdbaar is

In het huidige gunstregime voor voetbalclubs betalen voetballers weinig RSZ-bijdragen. Dat zijn de bijdragen aan de sociale zekerheid. Net als iedere werknemer betalen ze 13,07 procent RSZ. Met dat verschil dat die bijdrage berekend wordt op een fictief minimum brutoloon van 2.352 euro per maand en niet op het echte brutoloon van de voetballers

Ook de werkgeversbijdragen, de bijdragen aan de sociale zekerheid die de clubs moeten betalen op de spelerslonen, zijn beperkt. Het gaat om 25 procent op datzelfde fictieve minimumloon van 2.352 euro per maand. Aan beide voordelen willen verschillende politieke partijen nu een einde maken.

"Huidige systeem niet houdbaar"

Het voetbalschandaal dat ruim een jaar geleden losbarstte, heeft het debat over de fiscale voordelen van het Belgisch voetbal op gang gebracht. Voor het eerst komt Open VLD nu met een wetsvoorstel om de fiscaliteit rechtvaardiger te maken. Ook SP.A heeft een nieuw voorstel klaar en CD&V herneemt een voorstel van de vorige legislatuur.

"De huidige situatie waarbij professionele sporters minder sociale bijdragen betalen aan de sociale zekerheid dan een gewone werknemer, is niet houdbaar", zegt Egbert Lachaert, Kamerlid voor Open VLD.

"Het komt er alleen op aan om een evenwichtig voorstel in te dienen dat rechtvaardige fiscaliteit koppelt aan de leefbaarheid van het voetbal. Volgens ons voorstel zal iedere sportbeoefenaar met een loon vanaf 84.000 euro per jaar gewone bijdragen betalen net zoals de poetsvrouw of de klusjesman op de club zelf", aldus Lachaert

Werkgeversbijdragen

Ook het fiscale voordeel voor de clubs moet van Open VLD op de schop, zegt Lachaert. "We behouden een gunsttarief voor de werkgeversbijdragen die de clubs moeten betalen op de lonen, maar in ruil vragen we een solidariteitsbijdrage van 10 procent op inkomsten uit transfers."

Lachaert denkt dat de clubs met de grootste financiële middelen hierdoor meer zullen bijdragen en dat kleinere clubs en kleine sportfederaties eerder gespaard zullen blijven.

Topvoetballers betalen 10 keer minder bijdragen aan de sociale zekerheid dan modale werknemers. Dat is niet meer te verantwoorden.

Joris Vandenbroucke, Kamerlid SP.A

SP.A wil voordeel afschaffen

SP.A-Kamerlid Joris Vandenbroucke gaat nog een stap verder en wil de gunstmaatregelen helemaal afschaffen. "Topvoetballers betalen 10 keer minder bijdragen aan de sociale zekerheid dan modale werknemers. Dat is niet meer te verantwoorden."

Ook SP.A wil dat kleinere sporten kunnen blijven genieten van steun. "We hebben er alle begrip voor dat beginnende sporters of kleinere sporttakken steun nodig hebben. Maar daarvoor moeten de regionale regeringen over de brug komen want het sportbeleid is gemeenschapsmaterie."

Leen Dierick, Kamerlid voor CD&V, wil op de eerste loonschijf (tot 81.600 euro per jaar) in totaal 15 procent sociale bijdragen heffen. En een solidariteitsbijdrage voor hogere lonen, tot maximaal 5 procent. "Op die manier zullen topvoetballers meer RSZ-bijdragen betalen", zegt Dierick. "Maar tegelijk zullen kleinere clubs of sporters die minder verdienen, niet geraakt worden."

De verschillende wetsvoorstellen zullen op korte termijn besproken worden in de kamercommissies Financiën en Sociale Zaken.

Pro League reageert

De Pro League, de vereniging van de 24 profclubs in België, beseft dat het het huidige fiscale gunstregime waarvan voetbalclubs en -spelers genieten niet langer houdbaar is.

Zo reageert de profliga op de wetsvoorstellen om de RSZ-voordelen te beperken of af te schaffen. De Pro League reikt de partijen de hand om een voorstel uit te werken dat de concurrentiepositie van de Belgische clubs niet schaadt.  

Eigen voorstel

De Pro League beseft dat de huidige RSZ-voordelen maatschappelijk en politiek niet langer verdedigbaar zijn. Sinds Operatie Zero deden de profclubs zelf ook een aantal simulatie-oefeningen om zelf met een voorstel op de proppen te komen.

Dat moet tegemoet komen aan de politieke en maatschappelijke verzuchtingen, maar mag tegelijk ook niet de concurrentiepositie van de Belgische clubs in de Europese competitie in het gedrang brengen. De Pro League wijst erop dat in veel landen voetbalclubs van een fiscaal en sociaal gunstregime genieten.

Weyts: "Goedkope vergelijking"

Vlaams minister van Sport Ben Weyts ten slotte, is niet onverdeeld gelukkig met de plannen. Voor de N-VA-minister is een aanpassing "bespreekbaar". "Maar niet vooraleer de gevolgen voor heel de sport en alle sporters in kaart gebracht worden, van de goed betaalde tot de karig betaalde voetballer en de vele andere ploeg- en individuele sporters. Iemand moet ook hún belangen verdedigen", zegt Weyts.

"Heel het systeem weggooien op basis van een goedkope vergelijking met een vuilnisophaler doet echt oneer aan al die topsporters in Vlaanderen die dankzij het systeem kunnen rondkomen. Veel sporters die vandaag gebruik maken van het systeem verdienen wellicht minder dan een vuilnisophaler", aldus Weyts. "Het gaat niet alleen over voetbal maar ook over basketbal, volleybal, wielrennen en hockey en vele individuele sporters met een karig loon."

Herbekijk hieronder de reportage uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Sporteconoom waarschuwt voor de gevolgen:

Videospeler inladen...

Meest gelezen