Algemeen directeur Kazerne Dossin Christophe Busch stapt op: "Bestuur perkte ruimte tot verbinding in"

Christophe Busch stapt op als algemeen directeur van Kazerne Dossin, het museum over de Holocaust en mensenrechten in Mechelen. In een mededeling zegt Busch dat de relatie met het bestuur verzuurd is.

Het Mechelse museum over de Holocaust en mensenrechten, Kazerne Dossin, moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Christophe Busch stopt ermee uit onvrede met het bestuur van het museum. Hij was sinds 2012 als operationeel directeur aan de slag in Kazerne Dossin. Sinds 2016 was hij er algemeen directeur.

"Kazerne Dossin is voor mij een intense plaats van herinneringen en herdenking", schrijft Busch in het persbericht waarin hij zelf zijn vertrek aankondigt. "Om als samenleving in het reine te komen met een beladen verleden zoals de Holocaust is het cruciaal dit verleden te erkennen, te analyseren, te verwerken en somtijds zelfs ondraaglijke aspecten ervan te vergeten. Dit proces omvat een voortdurend zoeken naar evenwichten en blijven investeren in een constructieve dialoog. Cruciaal hiervoor is een open ruimte om vanuit multiperspectiviteit en verbondenheid het pijnlijke verleden en moeilijke heden aan te pakken. Een open ruimte waar empathie, mededogen, analyse en actiegerichtheid elkaar kunnen versterken."

En hier ging het mis, verduidelijkt Busch. Hij zegt steeds gevochten te hebben om die ruimte open te breken, de dialoog aan te gaan en geen thema, gesprek of mens te schuwen "om dit moeilijke proces recht aan te kijken, en dit steeds vanuit een respectvolle benadering, de nodige nuance en een verbindende tonaliteit."

"Helaas", zegt Busch, "moest ik vaststellen dat het bestuur van de organisatie deze ruimte tot verbinding telkens weer inperkte en uitholde." Daarom stapt Busch op. Wat hij nu gaat doen, is nog niet bekend.

Meest gelezen