Klimaatakkoord Parijs onder de loep: "184 beloftes om uitstoot broeikas­gassen te beperken, zullen klimaat niet redden" 

Van de 187 landen die het klimaatakkoord van Parijs hebben bekrachtigd, zijn er 184 die hebben beloofd hebben om hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te beperken. De Amerikaanse ngo Universal Ecological Fund heeft die beloftes in een rapport tegen het licht gehouden. "Ze zullen niet volstaan om de opwarming van de aarde onder 1,5 graad Celsius te houden zoals het klimaatakkoord aanbeveelt", zo besluit de ngo.         

Om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graad Celsius, moeten alle landen hun uitstoot van broeikasgassen beperken. Omdat het ene land meer uitstoot dan het andere, moet het ene land meer inspanningen doen dan het andere. Maar alle landen samen moeten hun gemeenschappelijke uitstoot tegen 2030 met minstens de helft terugdringen. 

In 2030 mogen ze samen nog maar 27 gigaton CO2 uitstoten. Vandaag zitten ze aan ongeveer 54 gigaton. Zelfs als de landen hun beloftes uitvoeren, zal dat aantal in 2030 niet gedaald zijn. Zo voorspellen de auteurs van het rapport.   

Europa als goede leerling

Van de 184 landen die beloofd hebben hun uitstoot te beperken, zijn er maar 35 die voldoende inspanningen doen om hun uitstoot tegen 2030 te halveren. Naast de 28 landen van de Europese Unie (EU), gaat het om IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, Zwitserland, Oekraïne en Moldavië.  

Tussen de 28 landen van de Europese Unie zijn er weliswaar verschillen, maar ze hebben hun lot aan elkaar verbonden. Ze hebben samen bepaald dat ze hun gemeenschappelijke uitstoot tegen 2030 met 40 procent onder het niveau van 1990 willen brengen. Met de maatregelen die ze hebben genomen, zullen ze volgens de auteurs die doelstelling ruimschoots bereiken. Hun gemeenschappelijke uitstoot zal tegen 2030 met 58 procent gedaald zijn.

China faalt ondanks goede voornemens

De landen die het meest tekortschieten zijn China, India en de Verenigde Staten, aldus de auteurs van het rapport. Ze behoren samen met de EU tot de 4 grootste uitstoters ter wereld, maar de inspanningen die ze doen volstaan niet om de uitstoot tegen 2030 wereldwijd te halveren.   

China had onder meer beloofd om bij productieprocessen minder CO2 uit te stoten. Die belofte heeft het weliswaar nageleefd, door onder meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de economie in China groeit zodanig snel dat het land ook meer produceert. En nog altijd veel CO2 uitstoot. De auteurs verwachten niet dat die uitstoot tegen 2030 gedaald zal zijn.  

Hetzelfde geldt voor India, een land dat net als China een sterke groei kent. Ook India doet zijn best om minder CO2 uit te stoten. Zo zal het land tegen 2030 wellicht 40 procent van zijn energie uit niet fossiele bronnen halen (waaronder kerncentrales). Toch zal India in 2030 door zijn groei nog altijd minstens evenveel CO2 uitstoten als vandaag. 

VS draaien klimaatmaatregelen terug

De Verenigde Staten zijn lange tijd de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld geweest. De gemiddelde Amerikaan stoot nog altijd 2 keer zoveel CO2 uit als de gemiddelde Chinees (16 ton versus 8 per jaar). Maar omdat er 4 keer zoveel Chinezen zijn, heeft China als land de eerste plaats overgenomen.

In 2015 hebben de VS, onder president Obama, voor het eerst beloofd om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Maar in 2017 heeft president Trump aangekondigd dat de VS het klimaatakkoord van Parijs niet langer zullen volgen. Sindsdien zijn een aantal maatregelen die onder Obama tot stand waren gekomen, teruggedraaid. Zo onder meer de Clean Power Act, die uitstootnormen oplegde aan energiecentrales.  De auteurs denken dan ook dat de VS hun belofte niet zullen nakomen. De inspanningen die individuele staten en steden leveren, zullen niet volstaan om de uitstoot van de VS als land gevoelig te verminderen.      

In totaal 125 onvoldoendes

Van de 184 landen die beloofd hebben hun uitstoot te beperken, zijn er in totaal 125 van wie de belofte volgens de auteurs onvoldoende is. Vaak gaat het om beloftes die alleen maar kunnen worden uitgevoerd met financiële en technische hulp van andere landen. Om die reden blijven ze vaak dode letter.  

13 landen hebben omtrent uitstootbeperking helemaal niets beloofd. Het gaat onder meer om Rusland, Turkije en de Filipijnen.  

Meest gelezen