Videospeler inladen...

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil taaltest voor alle kleuters: "Zo vroeg mogelijk ingrijpen"

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil dat alle kleuters hun Nederlands laten testen voor ze naar het lager onderwijs gaan. Hij gaat daarvoor een test invoeren. Als kinderen niet voldoende Nederlands kennen, wil Weyts hen extra lessen laten volgen.

Vanaf september 2020 wordt de leerplicht in ons land verlaagd van 6 naar 5 jaar. Dat betekent dat kinderen al verplicht zullen zijn om vanaf de derde kleuterklas onderwijs te volgen.

"Laat ons daarvan gebruik maken om zo snel mogelijk hun taalkennis te testen", zegt minister Weyts in "De ochtend" op Radio 1. "Ik wil een geüniformiseerde test voor heel Vlaanderen, voor iedereen gelijk, op het niveau van 5-6-jarigen. Op die manier kunnen we zo vroeg mogelijk ingrijpen. Iedereen heeft het altijd over gelijke kansen. Welnu, kinderen die niet voldoende Nederlands kennen, die hebben geen gelijke kansen. Je moet ervoor zorgen dat ze gelijk kunnen vertrekken."

Maar wat als een kind onvoldoende scoort voor de test? Zal het dan niet naar het lager onderwijs mogen overstappen? Minister Weyts lijkt voorlopig niet zo ver te willen gaan: "Je bewijst die kinderen absoluut geen dienst als ze starten met een taalachterstand, die alleen maar groter zal worden. Dus als je merkt dat een kind onvoldoende Nederlands kent, laat het dan een taalbadklas of taalbadjaar volgen."

Wanneer de test er komt, is nog onduidelijk. "Ik hoop dat zo snel mogelijk te doen. Maar als je dat goed wetenschappelijk onderbouwd wil doen, zal daar wel wat tijd in kruipen", zegt Weyts.

Meer geld voor het kleuteronderwijs

Het kleuteronderwijs krijgt, zoals aangekondigd, extra geld. Dat was nog beslist door de vorige Vlaamse regering. Voortaan krijgt een kleuterschool even veel geld als een lagere school, bevestigt Weyts: "We willen vooral meer handen in de klas. Vandaag zijn kleuterleidsters of -leiders te veel luiers aan het vervangen. Wij willen dat ze bezig kunnen zijn met de vorming van de kinderen, en dan vooral met hun Nederlands, want dat is het begin van alles." De minister van onderwijs hoopt ook dat er nog meer kleuters naar het onderwijs zullen gaan. Op dit ogenblik is dat al het geval voor meer dan 90 procent van de kleuters.

Herbekijk hieronder het gesprek met minister Weyts in De Ochtend:

Videospeler inladen...

Herbekijk hieronder de reportage in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen