© G2 Architectural Graphics for TBM Robbrecht en Daem – Dierendonckblancke – VK – Arup

VRT stopt samenwerking met ontwerpteam voor nieuw gebouw

 

De VRT stopt met onmiddellijke ingang de samenwerking met de tijdelijke vereniging van architecten en ingenieurs van haar nieuwe gebouw. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist op voorstel van de directie van de VRT.

De VRT ontbindt haar contract met het ontwerpteam, de tijdelijke vereniging Robbrecht & Daem + DIERENDONCKBLANCKE architects + Arup UK + VK group. Concreet betekent dit dat het huidige ontwerp niet zal worden gerealiseerd.  

In een mededeling zegt de directie dat de openbare omroep haar vertrouwen verloor dat het project met alle afgesproken functionaliteiten, binnen budget kon worden gerealiseerd. "Voor de VRT-directie is het niet aanvaardbaar dat de kosten van het nieuwe gebouw boven het geplande budget zouden gaan. Dit budget steunt op zelffinanciering via de verkoop van de gronden en de efficiëntiewinst door een kleiner en zuiniger gebouw neer te zetten. De VRT houdt zich daarbij aan de afspraken die met de Vlaamse regering zijn gemaakt."

De VRT kiest dus voor een nieuw ontwerp en zal daarvoor een nieuwe procedure opstarten. "Het eigen studiewerk van de afgelopen jaren, onder andere voor de mediafaciliteiten en de nieuwe werkomgeving, dat werk is niet verloren voor de toekomst", zegt de directie. "In dit traject zijn kennis en inzichten opgebouwd rond hoe de VRT media zal maken in de toekomst. Die vormen een sterke basis voor een nieuw ontwerp, binnen de budgettaire contouren."

Minister Dalle: "Zo snel mogelijk een oplossing vinden"

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) betreurt dat de bouw van de nieuwe VRT vertraging zal oplopen. “Er is de afgelopen jaren heel wat werk verricht om het nieuwe gebouw te realiseren, het is jammer dat een deel van het werk verloren gaat,” aldus Dalle. Toch heeft hij ook begrip voor de beslissing.

"Het nieuwe gebouw moet gerealiseerd worden binnen een duidelijk budgettair kader, de VRT geeft aan dat dit met het huidige architectenbureau onmogelijk is geworden. Ik ben ervan overtuigd dat de VRT nu de nodige stappen zal zetten om zo snel mogelijk een oplossing te vinden en een nieuw mediagebouw zal realiseren dat klaar is voor de toekomst aan de Reyerslaan in Brussel binnen budget."

Bekijk de reportage in "Het Journaal":

Videospeler inladen...
© G2 Architectural Graphics for TBM Robbrecht en Daem – Dierendonckblancke – VK – Arup

Meest gelezen