Videospeler inladen...

Controleer of uw grond vervuild is en laat die indien nodig gratis saneren

Vanaf vandaag kunt u controleren of uw grond of eigendom vervuild is of niet. Dat kan op de website degrotegrondvraag.be. Als uw grond vervuild is én u hebt er zelf geen schuld aan, zal de Vlaamse overheid op termijn de grond gratis saneren. 

Sinds mei draaide het project al proef voor drie gemeenten, nu is het zover voor 83 Vlaamse gemeenten (de rest volgt in de loop van de komende maanden). En wat is er te vinden op de website? Een ruimtelijk plan van gronden en eigendommen, met vermelding van welke gronden en percelen vervuild zijn en welke niet. En is het zover? Dan zal de Vlaamse overheid de komende jaren de gronden saneren.

"Het gaat over "historische vervuiling" of "risicogrond". Wie zélf schuld heeft aan de vervuiling komt niét in aanmerking voor de gratis sanering. Zowat 85.000 gronden in Vlaanderen hebben een verhoogd riscio op vervuiling. De helft daarvan is nog nooit onderzocht. En dat moet nu gebeuren. Sinds een decreetswijziging vorig jaar heb je als particulier recht op een vrijstelling als je grond of eigendom vervuild is en als je er zélf niets kan aan doen."

"Nog zowat 41.000 dossiers liggen te wachten. De Vlaamse overheid wil dat tegen 2028 alles is onderzocht, tegen 2036 moet overal minstens de sanering zijn begonnen, en als het even kan al zijn afgerond", zegt Jan Verheyen van de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij  OVAM.

Een droogkuisinstallatie, een garage, een tankstation, een drukkerij, het waren allemaal risico-activiteiten

Jan Verheyen, OVAM

Welke gronden zijn mogelijk vervuild? "Dat kan zeer divers zijn. Uiteraard spreek je dan over fabrieken of grote industriële sites,  logisch. Maar die zijn in het gros van de gevallen al aangepakt. Maar het kan ook gaan om een droogkuisinstallatie die ergens in de jaren zestig op je grond heeft gestaan. Of een garage. Of een tankstation. Of een drukkerij. Allemaal risico-activiteiten die mogelijk aanleiding geven tot vervuiling. En dat moet allemaal verdwijnen op termijn."

Hoe werkt het? En wat nadien?

Via de website www.degrotegrondvraag.be kan je als grondeigenaar controleren. Je vult je adres in. En aan de hand van de beschikbare informatie van de Vlaamse steden en gemeenten zie je meteen of de grond een risicogrond is. Als dat het geval is, geeft de OVAM stap voor stap aan wat je kan  doen om de grond opnieuw gezond te maken. 

"Wie een risicogrond bezit, hoeft zich geen zorgen te maken. Want lang niet elke risicogrond moet noodzakelijk gesaneerd worden. Een oriënterend bodemonderzoek biedt in eerste instantie vooral informatie en zekerheid over de grond.  Is er toch een sanering verplicht, en dat is zo in 15 procent van de gevallen, dan begeleidt OVAM het hele proces", voegt Verheyen eraan toe.

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen