Videospeler inladen...

Enorme verschillen in inschrijvings­taks tussen gewesten: voor dezelfde auto kunt u duizenden euro’s méér betalen 

In onze gewesten gelden heel andere criteria voor het bepalen van de inschrijvingstaks of BIV van een wagen. Uit de test die we deden, blijkt dat je voor een milieuvriendelijke hybride gezinswagen in het Brussels Gewest maar liefst 4.957 euro BIV betaalt en voor diezelfde wagen in Vlaanderen 0 euro. Hoe kan dat? 

Als je een nieuwe of tweedehandse wagen in het verkeer wil brengen, moet je eenmalig de belasting op inverkeerstelling, de BIV, betalen. Autofiscaliteit is al langer een gewestelijke bevoegdheid en niet overal worden dezelfde criteria gehanteerd voor het berekenen van die BIV. In Vlaanderen zijn een aantal milieukenmerken doorslaggevend, zoals de CO2-uitstoot en de uitstoot van fijnstof. Maar ook het brandstoftype, de euronorm en leeftijd van je wagen bepalen mee de BIV. 

Maar in het Brussels en Waals Gewest wordt de BIV nog steeds bepaald aan de hand van het vermogen van de motor, uitgedrukt in fiscale pk’s.  

In Vlaanderen wil men vooral de vervuilende wagens doen betalen. In Brussel en Wallonië zijn het nog steeds de wagens met een groot motorvermogen die het moeten ontgelden.

Het gevolg is dat je voor dezelfde wagen soms veel meer betaalt in het ene gewest dan in het andere. En de verschillen kunnen tot duizenden euro's oplopen, blijkt uit deze video:

Videospeler inladen...

Wat brengt de toekomst?

Sven Gatz (Open VLD), Brussels minister van Financiën, geeft toe dat er nood is aan een grondige hervorming van de huidige verkeersfiscaliteit in zijn gewest.

In het Brussels regeerakkoord staat vermeld dat net als in Vlaanderen de BIV in de toekomst zal worden bepaald aan de hand van de milieuprestaties van een voertuig. Voor de verkeersbelasting zullen niet alleen de milieu­kenmerken meespelen maar ook het moment waarop je deelneemt aan het verkeer, bijvoorbeeld tijdens de spitsuren.

Febiac, de federatie van de auto-industrie in België, is zich bewust van de grote verschillen. “Het signaal naar de burger moet hetzelfde zijn: kies een milieuvriendelijk voertuig, dan betaal je er minder voor”, zegt Joost Kaesemans, woordvoerder van Febiac.

Ook in Wallonië zal de BIV en de verkeersbelasting worden herzien. Het gewicht, vermogen en de uitstoot worden daar de belangrijkste criteria.

Hoeveel kost de BIV voor mijn toekomstige wagen?

Je kan op de website van de Vlaamse belastingdienst zelf berekenen hoeveel BIV je moet betalen via een online simulator of met een simulatie-app die je hier kan downloaden. De simulatie is louter indicatief en geeft niet het officiële bedrag.

Waarom betalen we die inschrijvingstaks?

De BIV is van oorsprong een federale belasting. Die is in 1992 ingevoerd. De invoering paste in een harmonisering van Btw-tarieven in de Europese Unie. De wetgever heeft toen beslist om een belasting in te voeren voor het inschrijven van een voertuig ter compensatie van de Btw-inkomsten. Sinds 2011 is die belasting naar de gewesten overgeheveld. De Vlaamse overheid wil met de belasting het wagenpark in Vlaanderen zoveel mogelijk vergroenen.

Moet je opnieuw BIV betalen als je naar een ander gewest verhuist?

Als je naar een ander gewest verhuist, moet je niet opnieuw BIV betalen. De BIV is een eenmalige belasting bij inschrijving van een wagen op het Belgische wegennet. Het bedrag hangt wel af van waar de persoon woont op wiens naam het voertuig wordt ingeschreven.

De jaarlijkse verkeersbelasting kan wel veranderen bij het verhuizen naar een ander gewest. Die verkeersbelasting wordt telkens betaald voor 12 maanden en de vervaldag is de dag van inschrijving. Als je verhuist loopt die periode gewoon door, maar bij de vervaldag volgend op de verhuis, wordt het bedrag aangerekend van het gewest waarnaar je verhuisd bent.

Waarom moet je een tweedehands wagen opnieuw inschrijven?

Als je een tweedehands wagen koopt, moet je daar opnieuw BIV op betalen, ook al is voor dat voertuig al eens BIV betaald door de vorige eigenaar. De belasting geldt voor het inschrijven van een bepaald voertuig door een bepaalde persoon, de beide factoren zijn dus van belang. Er zijn wel enkele vrijstellingen mogelijk. Onder andere personen met een handicap zijn vrijgesteld of wanneer een voertuig wordt overgedragen tussen (ex-)echtgenoten of als het om een pure elektrische wagen gaat, moet er ook niet betaald worden. De volledige lijst vrijstellingen en uitzonderingen vind je op de website van de Vlaamse belastingdienst. 

Meest gelezen