Klimaatjongeren hadden beter gewoon het vliegtuig genomen naar de afgelaste klimaattop in Chili

Communicatiespecialist Peter Claes vindt dat de zeilreis van de klimaatjongeren de verkeerde indruk wekt dat normaal vervoer in aanvaardbare omstandigheden niet meer mogelijk zal zijn. In afwachting van betere alternatieven kunnen mensen die naar een ander continent vliegen hun CO2-uitstoot verminderen door daar een lange periode te verblijven. 

Laat één ding duidelijk zijn. Al is het tegenwoordig bon ton om het tegendeel te beweren, jongeren als Greta Thunberg, en onze eigen Anuna De Wever, jongeren die zich inzetten om ons klimaat te redden kortom, verdienen respect.

Onze Vlaamse delegatie klimaatjeugd was op weg naar de klimaattop in Chili. Die wegens de onlusten is afgelast. En dat is een probleem. Want wie strijdt tegen de opwarming van de aarde kan niet zomaar het vliegtuig nemen. De boot al evenmin, zo blijkt. Alvast geen gewone. Met een zeilschip kan het dus wel. 5 weken zal de overtocht duren.

De boodschap die de reis met de massieve houten driemaster uitzendt is heel dubbel

Maar ook al lijkt dit ecologisch trans-Atlantisch vervoer heel logisch, toch hadden onze klimaatmeisjes en jongens misschien beter gewoon het vliegtuig genomen. En niet alleen om gemakkelijk weer weg te komen, bijvoorbeeld omdat de hele conferentie onverwacht wordt afgelast. Want ook zonder deze onverhoopte afknapper, is de boodschap die de reis met de massieve houten driemaster uitzendt heel dubbel. 

Het is namelijk ondenkbaar dat iedereen die aan de andere kant van de wereld moet zijn, naast zijn attachékoffertje en laptop, binnenkort ook proviand en ondergoed voor minstens 5 weken mee zal moeten nemen. Want ook al reizen we allemaal veel te vaak en veel te ver, een wereld waarin verre verplaatsingen helemaal niet meer nodig zijn, is niet voor morgen. En dan is die zeilboot voor bijna iedereen echt wel een ridicuul alternatief.

Die zeilboot is voor bijna iedereen echt wel een ridicuul alternatief

O ja, de zeilreis is vooral symbolisch. Maar onwillekeurig, en zeer zeker ook ongewild, wekt ze toch ook de indruk dat normaal vervoer in aanvaardbare omstandigheden niet meer mogelijk zal zijn. Alvast niet in een klimaatveilige maatschappij. Dat is niet waar, en het is ook niet de boodschap.

Er zullen in de toekomst ongetwijfeld vervoermiddelen komen die ons met veel minder CO2-uitstoot, wie weet zelfs helemaal zonder, naar de andere kant van een oceaan brengen. In afwachting geraken we nu al heel ver door rationeler om te springen met ons vervoer. 

Als iedereen die echt op een ander continent moet zijn zich zou engageren -of verplicht zou worden- om ook minstens 5 weken ter plekke te blijven, zou de uitstoot van die trans-Atlantische vluchten al sterk dalen. Zakenmensen zouden hun afspraken bundelen en – alleen al omwille van het draagvlak thuis – alleen nog vertrekken als het echt niet anders meer kan. Vakantiegangers kijken jaren uit naar die ene periode waarin het hele gezin de uiterst lange verlofperiode kan opnemen. 

Als iedereen die echt op een ander continent moet zijn zich zou engageren om ook minstens 5 weken ter plekke te blijven, zou de uitstoot van die trans-Atlantische vluchten al sterk dalen

Onze belangrijkste uitdaging in de strijd tegen de opwarming van onze planeet is niet technisch van aard. We beschikken nu al over heel veel technieken die ons ver voorbij onze eerste CO2-doelstellingen kunnen helpen. Er is echter nog veel werk aan het overtuigen van mensen om die technieken ook te gebruiken. Mensen in gezinnen, in bedrijven, in overheden, in parlementen en regeringen. 

Het wordt tijd dat we met meer zorg kijken naar het beeld dat we ophangen over wat kan en moet. Ook de media hebben daar een rol. De eerste elektrische wagens werden onthaald als redders van het milieu. Nu is het hip om aan te tonen dat ze nefaster zijn voor ons klimaat dan goede ontploffingsmotoren. Het zit blijkbaar in onze natuur om alles wat te populair wordt af te branden. Voor klimaatoplossingen is dat nefast. Door alles weer in twijfel te trekken vertellen we onbewust dat er eigenlijk geen (goede) oplossingen zijn.

Het wordt tijd dat we met meer zorg kijken naar het beeld dat we ophangen over wat kan en moet

In dat opzicht is ook de boottocht van de klimaatjongeren waarschijnlijk een minder gelukkige keuze. Laat hen in het vervolg gewoon vliegen en lang genoeg blijven. Waar op de planeet ze hun mening ook gaan verdedigen. Dat heeft in meer dan één opzicht een positief effect op ons klimaat.

Maar laat ons tegelijk fier zijn op wat ze doen. Want het is niet omdat ze veel aandacht hebben gekregen dat we ze nu moeten afvallen. Wat ze doen blijft nodig. Met of zonder zeilboot.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen