Louis Tobback wordt ereburgemeester: "Politici, laat u niet kleineren en ga voor je idealen"

Tijdens een viering waarop hij uit handen van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers de titel van Leuvens ereburgemeester ontving, heeft Louis Tobback maandagavond in de Stadsschouwburg van de universiteitsstad politici van alle partijen 'met een democratische ingesteldheid' opgeroepen "zich niet verder te laten kleineren en met grote overtuiging hun door het algemeen belang ingegeven idealen te verdedigen".

Politici moeten volgens Tobback niet langer toelaten dat ze alle dagen om commerciële motieven door de modder worden gesleurd in tv-uitzendingen, kranten of tijdschriften. De actuele situatie ontmoedigt jongeren om in de politiek te stappen. "Doe niet aan zelfkastijding zoals we dagelijks kunnen vaststellen, maar reageer daartegen. Aarzel niet om voor je standpunt op te komen, je idealen te verdedigen, maar loop niet voortdurend achter verzuurden en malcontenten aan. Laat merken dat jij het algemeen belang nastreeft", klonk het. Politici moeten volgens Tobback ook niet wachten tot er een draagvlak bestaat om standpunten te verdedigen. Hij verwees hierbij expliciet naar de bouwstop. "Je moet het draagvlak zelf creëren door je ideeën goed uit te leggen", aldus Tobback.

In zijn toespraak riep Tobback de Vlaamse regering voorts ook op om de bestuurskracht van steden te vergroten. "Voor een stad als Leuven worden omwille van het stijgend aantal inwoners de problemen te groot. Het is niet alleen noodzakelijk dat steden over een groter grondgebied kunnen beschikken. Ook de bevoegdheden dienen verruimd te worden. Vlaanderen moet de keuze maken tussen een evolutie naar een volledig volgebouwd grondgebied die het gaat besturen als één stad, of de creatie van voldoende krachtige stedelijke entiteiten die in staat zijn om hun toekomst te maken", aldus Tobback die derhalve voor de tweede keuze gaat.

Tijdens de viering voor 24 jaar Leuvens burgemeesterschap kreeg Louis Tobback ook veel lof toegezwaaid van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers die erkende dat Tobback voor hem, net als voor veel andere burgemeesters, een inspiratiebron was. "Tobback was een van de pioniers van een hernieuwen van de politieke stedelijkheid. Louis behoorde tot de eerste generatie nationale politici die begreep dat steden niet het probleem, maar een oplossingen waren voor maatschappelijke uitdagingen. Zoiets vergde echter een beter begrijpen van wat de troeven en potenties zijn van een stad. De renaissance van de Vlaamse steden valt bijna letterlijk samen met het aantreden van Tobback als burgemeester. Hij maakt Leuven terug sexy in Vlaanderen", aldus Somers.

Tobback kreeg in de loop van de avond ook open bloempjes van Koenraad Debackere, algemeen beheerder van de KU Leuven, die hem prees voor de uitstekende samenwerking in de verdere internationale uitbouw van Leuven als kennisparel. Ereschepen Christiane Vanneck (CD&V) loofde Tobback voor de loyauteit tussen de coalitiepartners sp.a en CD&V in die 24 jaar. Het grote vertrouwen tussen beide partijen bleek onder meer uit het feit dat Tobback toen hij in 1998 terug minister werd de burgemeestersjerp doorgaf aan CD&V-er Carl Devlies. Flory Vloebergs, directeur Academie voor het Leuvens Dialect, prees Tobback voor zijn steun aan het behoud van dit dialect. Huidig burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) schonk Tobback een gouden stadssleutel. "Deze werd in het verleden overhandigd aan een nieuwe vorst als teken dat zijn gezag werd erkend. Met dit gebaar erkennen wij uw moreel gezag", aldus Ridouani.

Meest gelezen