Videospeler inladen...

Levensverwachting in Vlaanderen blijft stijgen bij mannen, bij vrouwen amper nog: "Meer winst te boeken bij mannen"

Sinds 2014 is de levensverwachting in Vlaanderen nog toegenomen bij mannen. Maar de laatste jaren is de levensverwachting bij vrouwen nauwelijks gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid voor 2017. Een meisje dat in dat jaar is geboren, wordt gemiddeld ruim 84 jaar; een jongen goed 80 jaar.

Vlaanderen telde in 2017 61.861 sterfgevallen. Dat is het hoogste cijfer in 30 jaar. Maar "het ligt in de lijn van de verwachtingen", zegt dokter Anne Kongs van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "De Vlaamse bevolking groeit en wordt ook ouder. Dan is het logisch dat we alsmaar méér overlijdens gaan zien, ook in de komende jaren."   

Sterftecijfers

Als we rekening houden met de groei en veroudering van de bevolking, zijn de sterftecijfers de laatste tien jaar geleidelijk verder gedaald. "We overlijden minder dan vroeger aan kanker en vooral aan hart- en vaatziekten", legt Kongs uit. "En dat is dan weer te danken aan de vooruitgang van de geneeskunde en een gezondere levensstijl." 

De sterftecijfers liggen nog altijd beduidend hoger bij mannen. "Maar ze dalen bij hen ook sneller. Want bij mannen valt gewoon nog méér dan bij vrouwen winst te boeken door een betere levensstijl en betere geneeskunde. En die winst wórdt ook geboekt, blijkt uit de sterftetrends op langere termijn." 

(Lees verder onder de grafiek) 

Doodsoorzaken

Nog altijd overlijden mannen iets vaker dan vrouwen aan kanker. "Dat heeft wellicht juist te maken met verschillen in levensstijl", weet Anne Kongs. "Zo rookten er vroeger meer mannen dan vrouwen. En roken is uiteraard een grote risicofactor voor longkanker, maar ook voor andere kankers."  

Vrouwen sterven dan weer iets vaker dan mannen aan hart-  en vaatziekten. "Dat valt te verklaren doordat vrouwen doorgaans ouder worden.  Hart- en vaatziekten zijn typisch een doodsoorzaak op hoge leeftijd. Dat geldt trouwens ook voor hersen- en zenuwziekten zoals dementie en Parkinson. Ook daaraan overlijden vrouwen vaker." 

Bij mannen stijgt de levensverwachting nog duidelijk; bij vrouwen zien we de laatste jaren min of meer een status-quo. 

Dokter Anne Kongs, Agentschap Zorg en Gezondheid

Levensverwachting

Tussen 2014 en 2017 blijft de levensverwachting stijgen, maar vooral bij mannen. "Bij hen zien we nog een duidelijke stijging", analyseert Kongs de cijfers. "Bij vrouwen zitten we de laatste jaren min of meer op een status-quo. Maar op lange termijn blijft de levensverwachting wel stijgen, zowel bij vrouwen als bij mannen." 

Een meisje dat in 2017 is geboren, wordt gemiddeld ruim 84 jaar; en een jongen goed 80 jaar. "Vrouwen leven dus nog langer, maar het verschil wordt langzaam kleiner. Tien jaar geleden leefden vrouwen nog een vijf jaar langer dan mannen; nu is dat ongeveer vier jaar."  

(Lees verder onder de grafiek) 

In "De ochtend" op Radio 1 gaf Patrick Deboosere, professor demografie aan de VUB, meer uitleg over de nieuwe cijfers:

Maxime Anciaux - All rights reserved

Zelfdoding

In 2017 maakten 978 Vlamingen een eind aan hun leven, vooral mannen. Dat zijn er nog altijd bijna drie per dag. Maar professor Gwendolyn Portzky van het Vlaamse Expertisecentrum Suïcidepreventie reageert toch voorzichtig positief. "Zelfdoding eist nog altijd een hoge tol, maar we zien duidelijk een dalende trend. Sinds 2000 zijn de zelfdodingscijfers met ruim een kwart teruggedrongen."

Portzky blijft wel zeer bezorgd over de leeftijdsgroep tussen 45 en 59 jaar. "Bij vrouwen in die groep is er amper een daling van de zelfdodingscijfers; en bij mannen op die leeftijd maar een lichte daling. Hard inzetten op preventie blijft dus de boodschap. We zijn in West-Europa trouwens nog altijd bij de landen met de hoogste zelfdodingscijfers."

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn, 1813 of op www.zelfmoordlijn1813.be 

Meest gelezen