Aantal mensen dat langer dan 5 jaar werk zoekt stijgt

De werkloosheidscijfers daalden sterk de voorbije tijd, maar het aantal werkzoekenden dat al 5 jaar zonder job zit stijgt. Met ruim 26 000 zijn ze intussen, 4000 meer dan aan het begin van vorige legislatuur. "Er moet meer begeleiding op maat komen voor deze groep én de werkgevers moeten automatisch minder loonkosten hebben als ze hen aanwerven", vindt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). Arbeidsbemiddelingsdienst VDAB erkent dat er meer kan gedaan worden om deze mensen aan het werk te krijgen.

Hoe langer iemand zonder werk zit, hoe moeilijker het wordt om nog een job te vinden. In Vlaanderen is de groep mensen die langer dan 5 jaar werk zoekt groter geworden. Momenteel gaat het om ruim 26 000 in totaal. "We hebben iedereen die wil en kan werken nodig op de arbeidsmarkt", zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). 

Momenteel is er krapte op de arbeidsmarkt. Voor tal van vacatures komen er geen of een zeer beperkt aantal kandidaten solliciteren. Bedrijven en organisaties weten soms niet meer waar ze nieuwe krachten moeten vinden. "Het inzetten van langdurig werklozen is dus zeker nuttig", zegt Bothuyne "maar daarvoor is begeleiding op maat nodig door de VDAB én moet de loonkost voor werkgevers automatisch lager zijn."

Het kan beter!

VDAB erkent dat er meer kan gedaan worden om langdurig werklozen aan werk te helpen. "Vorig jaar is er extra aandacht gegaan naar werklozen die 1 tot 2 jaar aan het zoeken zijn. We zien dat een intensieve begeleiding bij die groep resultaat levert," zegt woordvoerder Joke Van Bommel. "Het is zeker de bedoeling om dat uit te breiden. Maar verwacht geen wonderen. Ook met intensieve begeleiding zal het probleem niet van vandaag op morgen opgelost zijn."

Mensen die zeer lange tijd werkzoekend zijn, hebben al heel wat teleurstelling moeten slikken. "We blijven ze uitnodigen om te solliciteren voor jobs die bij hen passen, maar ze zien te vaak dat die naar een kandidaat gaat die minder lang werkloos is," vertelt Van Bommel. "Bij werkgevers zitten vaak vooroordelen dus ook met hen moeten we praten en vragen om ze een kans te geven."

Meest gelezen