Experten: "Gaan we echt blijven toekijken hoe kinderen sterven aan ondervoeding en uitdroging in IS- kampen?"

De boodschap die vijf experten herhaalden tijdens een speciale hoorzitting in het parlement was duidelijk. "Haal de 69 kinderen van Belgische IS-strijders terug uit de kampen in het noordoosten van Syrië, er is geen enkel veiligheidsargument om dat niet te doen. Het zijn kinderen tussen 0 en 6 jaar die willen spelen en zich ontwikkelen, maar we laten ze gewoon verkommeren in die vreselijke gevangenissen."

Op dit moment verblijven er 69 kinderen van Belgische IS-strijders in kampen in het noordoosten van Syrië.  Het gaat om zeer jonge kinderen, de meesten zijn baby's, peuters en kleuters.  Volgens professor Gerrit Loots (VUB) verkeren ze in verschrikkelijke situaties. Loots trok twee keer naar zo'n kamp en zag er kinderen sterven aan ondervoeding, uitdroging en ziektes die nochtans gemakkelijk behandeld kunnen worden.  Hij ontmoette er kinderen die dringend chirurgische ingrepen nodig hebben: kinderen die al maanden rondlopen met schotwonden, gebroken benen, granaatscherven in hun lichaam.

Volgens Loots kan België niets anders doen dan die kinderen meteen terughalen naar ons land. "Er is geen enkel veiligheidsargument om dat niet te doen. Zeggen dat die kinderen een gevaar zouden vormen voor onze samenleving gaat lijnrecht in tegen wetenschappelijke kennis en onze ervaringen. Dit zijn kinderen  zoals alle andere kinderen tussen 0 en 6 jaar. Ze willen spelen, experimenteren, opgroeien, zich ontwikkelen. Maar door ze op te sluiten in die vreselijke gevangenissen lopen ze ernstige achterstand op en wordt hun psychologische ontwikkeling ernstig ondermijnd. Ze lopen beperkingen op die ze voor de rest van hun leven zullen meedragen.

Zeggen dat die kinderen een gevaar zouden vormen voor onze samenleving, gaat lijnrecht in tegen wetenschappelijke kennis en onze ervaringen.

Gerrit Loots, professor VUB

Ziektes en epidemies breken uit

Ook het Kinderrechtencommissariaat en Child Focus herhaalden hun oproep om de kinderen terug te halen en om dringend te handelen. "We kunnen die 69 kinderen echt wel aan", klonk het. 

Heidi De Pauw van Child Focus benadrukt dat de situatie sinds de Turkse invasie in de regio nog veel verslechterd is. "Alle ngo's hebben zich teruggetrokken uit de regio en de Turken hebben de watertoevoer gebombardeerd. Er is geen proper water meer, een gebrek aan voedsel, onvoldoende hygiëne, geen afvalverwerking, er breken ziektes en  epidemies uit,... 

De experten haalden ook zwaar uit naar de politiek. "Er is nood aan duidelijkheid", klonk het. De regering besliste in 2017 al om de kinderen onder de 10 jaar terug te halen. "Wel, wat gaan we doen? Hebben we vijf minuten politieke moed en gaan we het doen? Of gaan we beslissen om de kinderen aan hun lot over te laten en zijn we bereid om hen te laten sterven? Ze hebben recht op duidelijkheid en eerlijkheid", aldus De Pauw. 

De vraag is niet: willen we ze terugbrengen. Maar wel: zijn we bereid om ze te laten sterven of hebben we vijf minuten politieke moed?

Heidi De Pauw, Child Focus

Ook Gerrit Loots besloot zijn betoog met een uithaal naar de politiek. "Wanneer ik naar de kinderen keek, mis ik de stem van politici die deze zaak bekijken vanuit de grondrechten die we allemaal hebben. Ik hoor vooral het gehuil van wolven die bijna even gruwelijk als IS de andere demoniseert en ontmenselijkt vanuit een polariserend wij tegen zij denken. Het is tijd voor herstel, het is tijd voor gerechtigheid, het is tijd voor vrede."

Meest gelezen