Videospeler inladen...

1 op de 10 onderwijzers heeft niet het vereiste diploma

Het lerarentekort wordt steeds nijpender. Uit de tellingen van het nieuwe schooljaar blijkt dat in het lager onderwijs nu al ruim 4.500 kleuterleiders inspringen. Volgens schattingen zou het tekort in het lager onderwijs tegen 2024 oplopen tot 7.000. 

Wettelijk gezien is er geen probleem: een kleuterleider mag ook in het lager onderwijs lesgeven. Als een directeur niemand vindt met een vereist bekwaamheidsbewijs, dan mag die zonder probleem een beroep doen op iemand met een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs.

Kleuterleiders hebben vanzelfsprekend een pedagogisch diploma en tijdens de opleiding worden ze ook voorbereid op de mogelijkheid om in het eerste of tweede leerjaar les te geven. Maar dat is niet het geval voor de hogere jaren. En toch worden ze ook daar ingeschakeld.

In totaal geven er 48.600 mensen les in het lager onderwijs.  Momenteel zijn 4.600 van hen kleuterleiders. Jaar na jaar stijgt het aantal. Bij de telling vorig jaar waren het er 3.700.

Voor niemand ideaal

De situatie is voor niemand ideaal. Dat erkent de nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts ook. In het regeerakkoord staan maatregelen aangekondigd. Maar een echt plan om het lerarentekort aan te pakken moet nog uitgewerkt worden.

"Gelukkig hebben de kleuterleiders een pedagogisch diploma", reageert Marianne Coopman van de christelijke onderwijsvakbond (COV). "En het is zeer begrijpelijk dat ze op de vacature ingaan als ze nog geen werk hebben." Maar het zou uitzonderlijk moeten blijven. "Zowel voor de directie als voor de kleuterleider zelf is het niet ideaal. De kleuterleraar is er eigenlijk niet voor opgeleid en dus vraagt het van de directie meer en intensievere ondersteuning", zegt Coopman. "Bovendien bouwt hij of zij wel anciënniteit op, maar geen voorrangsrechten voor de kleuterklas."

Het probleem verschuiven

En dan duikt er nog een bijkomend probleem op. Later op het schooljaar moeten er ook zieke kleutermeesters en -juffen vervangen worden. Die poule is zeer klein geworden omdat er al zoveel uit het kleuteronderwijs doorschuiven naar de lagere school. "En dan moet de directie noodgedwongen overgaan tot het inschakelen van kinderverzorgers", vertelt Coopman. "Die hebben geen pedagogisch diploma en dat is dus al helemaal niet ideaal."

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen