Provincie Antwerpen kent omgevingsvergunning toe aan chemiereus Ineos, actiegroep gaat in beroep

De provincie Antwerpen geeft het chemisch bedrijf INEOS een vergunning om een terrein in de Antwerpse haven voor te bereiden waar twee nieuwe fabrieken zouden komen ondanks protest van milieubewegingen. De actiegroep Antwerpen schaliegas-vrij gaat meteen in beroep tegen die beslissing. 

Eind augustus dienden 30 milieuverenigingen een bezwaarschrift in tegen het project van Ineos. Voor de fabrieken zou volgens de milieubewegingen veel bos moeten verdwijnen en de productie van chemische grondstoffen in de nieuwe installaties zou ook heel veel CO2-uitstoot veroorzaken. Toch kreeg Ineos vandaag zijn omgevingsvergunning.

Aanvraag wettelijk in orde

Volgens Luc Lemmens, eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen was de aanvraag wettelijk helemaal in orde.  "De vergunning die de provincie vandaag heeft gegeven, gaat over het "bouwrijp" maken van een industrieterrein, ter voorbereiding van de bouw en exploitatie van een chemisch bedrijf", zegt Lemmens. "De deputatie heeft geoordeeld dat de voorliggende aanvraag dus voldeed aan alle wettelijke normen en richtlijnen."

Volgens de gedeputeerde waren ook alle andere adviezen, behalve dat van het Agentschap Natuur en Bos (ANB), allemaal positief. "De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft ook een gunstig advies uitgebracht", zegt Lemmens.  "ANB heeft een aantal voorwaarden opgenomen waaronder hun advies toch positief kon worden. Die voorwaarden hebben we meegenomen en daardoor zal er 55 hectare bos worden gecompenseerd."

De provincie baseert haar besluit op de adviezen van die omgevingsvergunningscommissie. Die heeft volgens Lemmens alle bezwaarschriften van de milieuverenigingen binnengekregen en daar ook een antwoord op gegeven.

wij vrezen dat die nog altijd veel te veel CO2 uitstoot om aan eender welk klimaatplan te voldoen

Katrin Van Den Troost, actiegroep Antwerpen Schaliegasvrij

De actiegroep Antwerpen Schaliegasvrij gaat in beroep tegen de beslissing van de provincie, om chemiereus Ineos een kapvergunning te geven. De actiegroep wil er alles aan doen om de komst van de fabriek tegen de houden, zegt Katrin Van Den Troost van de actiegroep. "Dit bedrijf is niet wat wij willen in de haven", zegt Van Den Troost. "Niet alleen omdat er bos verdwijnt, maar vooral omdat we die gaskraker niet zien zitten. Het bedrijf zegt wel dat het de meest milieuvriendelijke installatie is die er bestaat, maar wij vrezen dat die nog altijd veel te veel CO2 uitstoot om aan eender welk klimaatplan te voldoen."

De actiegroep wil in debat blijven gaan met Ineos en de Antwerpse haven. Het project dat nu voorligt vindt Van Den Troost alvast geen goede optie voor de toekomst.

Gedeputeerde Lemmens benadrukt wel dat het in de beslissing van vandaag alleen gaat om het "bouwrijp" maken van het terrein. "Het is een eerste stap", zegt Lemmens. "We verwachten dan ook dat verdere aanvragen in het dossier ook bij ons worden aangevraagd."

Meest gelezen