Recordaantal gezinnen wisselt van energieleverancier, om te besparen maar ook om te vergroenen

Ruim 1 op de 5 Vlaamse gezinnen is dit jaar al van energieleverancier veranderd. Dat is een absoluut recordaantal. Mensen willen overstappen naar een andere energieleverancier, als ze denken dat ze zowat 140 euro per jaar kunnen besparen. Maar ook andere overwegingen spelen een rol, zo blijkt uit onderzoek van de VREG, de Vlaamse energieregulator.

De stroom- en gasfactuur houdt de Vlaming bezig. Dat blijkt uit een enquête die de VREG liet uitvoeren bij ruim 1.000 gezinnen. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar wisselde 20,50 procent van de gezinnen in Vlaanderen van elektriciteitsleverancier en 22,59 procent van aardgasleverancier. 

Dat is een goede zaak, zegt Dirk Van Evercooren van de VREG. “Positief is ook dat de groep die nog nooit van energieleverancier veranderd is, kleiner wordt. Want mensen die niet van energieleverancier veranderen, laten kansen liggen, want ze kunnen geld besparen.”

Hoeveel besparen?

Hoeveel kunnen gezinnen besparen op hun gas- en elektriciteitsfacturen? Bijna 500 euro per jaar, zo blijkt uit berekeningen van de VREG. Bij gezinnen die nog oude energiecontracten hebben, kan dat zelfs oplopen tot 600 euro, zo bleek vorige week nog uit cijfers van de CREG, de federale energiewaakhond.

Uit de enquête van de CREG blijkt dat de Vlaming naar een nieuwe energieleverancier overstapt als hij daardoor zo’n 140 euro per jaar kan besparen op gas en elektriciteit. “Als je kijkt naar het zogenoemde besparingspotentieel - het verschil tussen het gemiddelde en het goedkoopste energiecontract - dan is dat een heel haalbare kaart”, zegt Dirk Van Evercooren.

Goedkoper en groener

De prijs blijft de belangrijkste beweegreden om over te stappen naar een andere energieleverancier, maar voor elektriciteit is groene stroom ook een heel belangrijke factor, stelt de VREG vast. 50 procent veranderde van stroomleverancier omdat die groene stroom levert, vorig jaar was dat nog 40 procent. 42 procent van de Vlamingen heeft nu een contract voor groene stroom.

Tegelijk ziet de VREG dat steeds meer mensen vraagtekens zetten bij de “groene stroom” die de energieleveranciers aanbieden. Dirk Van Evercooren zegt dat dit wantrouwen ongegrond is omdat de VREG erop toekijkt dat de elektriciteitsleveranciers ook daadwerkelijk groene stroom leveren. 

De reden dat het vertrouwen in groene stroom afneemt is mogelijk dat er in de media of in bepaalde organisaties stellingen worden ingenomen die de klant in verwarring brengen.

Dirk Van Evercooren (VREG)

“De reden dat het vertrouwen in groene stroom afneemt is mogelijk dat er in de media of in bepaalde organisaties stellingen worden ingenomen die de klant in verwarring brengen, waardoor ze verkeerdelijk kunnen concluderen dat het systeem niet betrouwbaar is. “Maar wie een groen contract heeft, kan er echt wel op rekenen dat de stroom effectief uit hernieuwbare energiebronnen komt”, zegt Van Evercooren. 

Websites en reclame

Uit de enquête van de VREG blijkt dat 90 procent van de gezinnen voor elektriciteit en aardgas bij dezelfde energieleverancier zitten, omdat ze denken dat dat goedkoper is, maar dat is niet altijd zo. Vergelijken is dus de boodschap. 

En dat doen de meesten online. Van de gezinnen die dit jaar zijn overgestapt naar een nieuwe energieleverancier heeft bijna een derde (31 procent) een vergelijkingswebsite gebruikt om het aanbod van de verschillende leveranciers tegen het licht te houden. 

Ruim een kwart (27 procent) ging in op een aanbod dat hen gedaan werd door een leverancier via een verkoper aan de telefoon of aan de deur. En een klein vijfde (17 procent) is overgestapt op aanraden van iemand anders.

Meest gelezen