"Al 4 maanden wachten we op gehandicapten­­kaart", zegt terminaal zieke Lucien, minister belooft extra middelen

Minister voor personen met een beperking Nathalie Muylle (CD&V) zet 34 extra personeelsleden in bij de Directie-Generaal Personen met een Handicap en investeert 11 miljoen euro om de oude informaticasystemen daar te vervangen. Dat heeft ze gezegd in "De inspecteur" op Radio 2, waar verschillende mensen getuigden dat hun aanvraag voor een gehandicaptenkaart volledig misliep. Zo was er het verhaal van de ongeneeslijk zieke Lucien en zijn vrouw die al vier maanden wachten op een gehandicaptenkaart. "Het is een kwestie van weken, niet meer van maanden. We staan met onze rug tegen de muur."

"Als ik geen gehandicaptenkaart heb, kan ik niet buiten. Wij wonen afgelegen, dus als we ergens een koffie willen drinken of een pannenkoek willen eten, moet ik dicht kunnen parkeren of ik geraak er niet." Aan het woord is Lucien. Hij heeft een kwaadaardige hersentumor, is terminaal ziek en zit intussen in een rolstoel.

Het duurt al vier maanden en er wordt niets gedaan. Op den duur gaan we de kaart niet meer nodig hebben, want dan gaan we niet meer buiten kunnen 

Getuigenis bij "De inspecteur"

Bij "De inspecteur" op Radio 2 getuigen hij en zijn vrouw over hun aanvraag voor een gehandicaptenkaart. "In juli hebben we onze aanvraag gedaan. We hebben getelefoneerd naar de FOD Sociale Zaken, maar daar raakten we niet binnen. Het duurt al vier maanden, en er wordt niets gedaan. Op den duur gaan we de kaart niet meer nodig hebben, want dan gaan we niet meer buiten kunnen", vertelt Marleen, de vrouw van Lucien. "Het is een geval van weken, zelfs niet meer van maanden. We staan met de rug tegen de muur. Je hebt geen vooruitzichten meer, je moet geen auto meer kopen, niet meer op reis gaan."

Herbeluister hier de getuigenis van Lucien en Marleen in "De inspecteur" op Radio 2:

Wat is er fout gelopen?

Bij de FOD Sociale Zekerheid, die bevoegd is voor de aanvragen van de gehandicaptenkaarten, zijn ze zich bewust dat er in dit dossier fouten gemaakt zijn. "Het was een menselijke fout. Dit dossier is in een verkeerde procedure terechtgekomen", vertelt Hannelore Heyligen. "Normaal gezien moeten zulke dossiers binnen de dertig dagen afgerond worden. Er gebeuren veel inspanningen om de procedures structureel te verbeteren, om situaties als deze te vermijden."

Dit dossier is in een verkeerde procedure terechtgekomen

Hannelore Heyligen - FOD Sociale Zaken

Herbeluister hier het gesprek in "De inspecteur" op Radio 2:

34 extra personeelsleden én 11 miljoen euro om oude softwaresystemen te vervangen

Dat beaamt ook Nathalie Muylle, de bevoegde minister voor personen met een beperking (CD&V). "Begin dit jaar is er een actieplan gelanceerd. Uit de cijfers blijkt dat we de doelstellingen halen. We kunnen 70 procent van de kaarten binnen de drie maanden afleveren, 80 procent binnen de zes maanden. Maar dat betekent ook dat 30 procent langer moet wachten."

De cijfers moeten omhoog

Nathalie Muylle - minister voor personen met een handicap

En dat moet beter. "Zieke mensen die nood hebben aan zo'n kaart moeten die binnen de maand kunnen hebben. De cijfers moeten omhoog." Om dat te bewerkstelligen worden er 34 mensen extra aangeworven, en wordt er 11 miljoen euro geïnvesteerd om de oude softwaresystemen te vervangen. 

Herbeluister hier het gesprek in "De inspecteur" op Radio 2:

Herbekijk hieronder de reportage uit “Het Journaal”: 

Videospeler inladen...

Meest gelezen