Voormalige topman van Optima naar Hof van Cassatie tegen betalen 20 miljoen euro garantiestelling aan curatoren

Jeroen Piqueur en zijn echtgenote Benedicte Schumacher tekenen cassatieberoep aan tegen het arrest van de familiekamer van het Gentse hof van beroep, dat besliste dat de garantiestelling van 20 miljoen euro die de voormalige Optima-topman deed aan de Optima Bank, overeind bleef. Dat meldt De Tijd en het bericht wordt bevestigd door Hans Rieder, de advocaat van Piqueur.

De voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur betwistte de garantiestelling van 20 miljoen euro uit zijn persoonlijk vermogen die hij eerder deed aan Optima Bank. Volgens Piqueur kaderde de garantie in de afbouw van Optima Bank en moet hij zijn engagement niet nakomen omdat het faillissement zou uitgelokt zijn door de Nationale Bank van België (NBB).

Een video-opname die de NBB in 2014 maakte waarin Piqueur de garantiestelling van 20 miljoen euro aanvaardt, zou volgens hem ook aantonen dat het geld niet van toepassing zou zijn bij een faillissement.

Benedicte Schumacher had de nietigverklaring gevraagd van de verbintenis van garantiestelling, omdat de 20 miljoen zowel aan Piqueur als aan haar zou toebehoren. In eerste aanleg werd die vraag afgewezen, omdat het om een eenzijdige verbintenis gaat waardoor het belang van de familie niet in gedrang is gekomen, en het hof van beroep bevestigde die beslissing.

Het echtpaar trekt nu naar het Hof van Cassatie, dat zich al eerder over het Optima-dossier boog. Begin dit jaar verwierp het Hof het cassatieberoep dat Piqueur had aangetekend tegen zijn veroordeling tot vier maanden cel voor grootschalige fiscale fraude.

Meest gelezen